Diza được phép thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong khu công nghiệp

Cập nhật lúc 21:45, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo tin từ Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (Diza), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Diza thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong 31 KCN trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Diza tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, điều chỉnh nội dung thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các KCN theo đúng quy định pháp luật.

Diza cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các dự án do mình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và trả lời các thắc mắc liên quan của doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Sở TN-MT trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại các KCN về vấn đề môi trường.

Thời hạn ủy quyền cho Diza được phép thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến hết năm 2020.

Vương Thế

.
.
;
.
.