Đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu

Cập nhật lúc 22:51, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

Ông Huỳnh Thanh Bình, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, ước thu ngân sách nhà nước đạt 23.519  tỷ đồng, đạt 44% dự toán năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.  Trong đó, thu nội địa đạt 15.149 ngàn tỷ đồng, đạt 40% dự toán và tăng 9% so với cùng kỳ; khối huyện ước thu nội địa 3.251 tỷ đồng, đạt 50% (một số huyện, thị có số ước thu đạt khá so với dự toán là: Định Quán, Long Khánh, Long Thành...). Thu lĩnh vực xuất, nhập khẩu, ước thu 8.370 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ.

 Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Thanh Bình
Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Thanh Bình

Theo ông Huỳnh Thanh Bình, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của UBND tỉnh về nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018, về thu nội địa sẽ đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu và các khoản nợ đọng thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định của pháp luật; phân bổ giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu cụ thể cho từng bộ phận, đội thuế, cán bộ để thực hiện; rà soát, kiểm tra truy thu đối với những doanh nghiệp có phát sinh chi phí liên kết về chuyển giao công nghệ, sử dụng nhãn hiệu, bản quyền, dịch vụ tư vấn, trả lãi vay... đã trả cho công ty mẹ những năm gần đây; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm có dấu hiệu chuyển giá; các doanh nghiệp có hoạt động chuyển giá vốn, tài sản trên địa bàn.

Tích cực khai thác nguồn thu từ quỹ đất, hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô lớn mới đi vào hoạt động trong năm 2018. Quản lý tốt các nguồn thu từ các hoạt động mua bán, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng và cấp quyền sử dụng đất...

Về thu hoạt động xuất nhập khẩu, sẽ đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp; tập trung xử lý, thu hồi nợ thuế; thực hiện các biện pháp đốc thu, tập trung các giải pháp thu hồi nợ có khả năng thu hồi, không để phát sinh các khoản nợ xấu, nợ khó thu.

Đối với chi ngân sách địa phương: tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chủ động rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi, lồng ghép các chính sách. Tổ chức triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo quy định.

Minh Ngọc (ghi)

.
.
;
.
.