Quản lý chặt hơn nữa đối với công tác đấu thầu

Cập nhật lúc 15:37, Thứ Tư, 13/03/2013 (GMT+7)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh chủ trì cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh chủ trì cuộc họp

(ĐN) – Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh đã lưu ý như trên tại cuộc họp với các sở, ngành và địa phương vào ngày 13-3 về công tác đấu thầu trong xây dựng cơ bản. Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới các sở, ngành, địa phương phải tăng cường công tác thanh, kiểm tra và thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm trong đấu thầu.

Theo Luật Đấu thầu, cấp quyết định đầu tư chỉ thực hiện phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các công việc ở giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án và thực hiện dự án. Còn các công việc khác do chủ đầu tư hoàn toàn thực hiện như: phê duyệt kế hoạch đấu thầu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án; lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm định hồ sơ trong công tác đấu thầu; phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, yêu cầu chỉ định thầu xây dựng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu...

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cho rằng, trong công tác thực hiện đấu thầu vẫn còn tồn tại một số hạn chế, dẫn đến các vi phạm. Cụ thể, một nhà thầu trúng nhiều gói thầu, trong khi khả năng nhà thầu không đủ năng lực thực hiện, dẫn đến triển khai dự án chậm, không đảm bảo chất lượng. Một số hồ sơ mời thầu được duyệt chất lượng chưa cao, hồ sơ mời thầu không rõ ràng, làm ảnh hưởng đến việc đánh giá, thẩm định hồ sơ thầu...

                                                                      Hương Giang

         

.
.
;
.
.