Kịp thời giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể

Cập nhật lúc 20:30, Thứ Tư, 07/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, trong 9 tháng của năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến nâng lương định kỳ hằng năm, nợ lương, cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca, giảm lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và cơ quan chức năng đến làm việc với ban giám đốc các doanh nghiệp. Qua các buổi làm việc, doanh nghiệp đã ra thông báo giải quyết những kiến nghị của người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Sau khi các doanh nghiệp ra thông báo, người lao động trở lại làm việc
bình thường.    

Thảo My

.
.
;
.
.