Hơn 920 cuộc đối thoại với công nhân trong doanh nghiệp

Cập nhật lúc 20:18, Thứ Hai, 12/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, trong 9 tháng của năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 920 cuộc đối thoại với công nhân lao động. Tại các cuộc đối thoại, công nhân được nêu kiến nghị, bức xúc trong quan hệ lao động, các chế độ, chính sách như: tiền lương, bữa ăn giữa ca, việc làm thêm giờ, nơi gửi xe và tăng tiền hỗ trợ độc hại… Qua đó, các doanh nghiệp kịp thời ghi nhận, cải thiện các chế độ, giúp công nhân yên tâm sản xuất. Đối với một số kiến nghị lớn, doanh nghiệp tiến hành phát phiếu khảo sát công nhân và dựa vào số đông để cải thiện hợp lý, nhằm tôn trọng ý kiến của công nhân.

Tới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát các buổi đối thoại tại doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng tổ chức mang tính hình thức, không hiệu quả, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.              

Lan Mai

.
.
;
.
.