Tổng công ty Tín Nghĩa: Thu nhập bình quân đầu người tăng 17%

Cập nhật lúc 21:55, Thứ Năm, 06/02/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Đại diện Công đoàn cơ sở Tổng công ty Tín Nghĩa cho biết, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của người lao động tổng công ty đạt 13,6 triệu đồng/người, tăng 17% so với năm trước đó.

Bên cạnh đó, Công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; chú trọng nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, từ đó hạn chế tối đa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động bằng việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi trong đoàn viên, người lao động.

Uy Vũ

.
.
;
.
.