Huyện Định Quán: Phấu đấu phát triển mới từ 200-300 đoàn viên

Cập nhật lúc 23:10, Thứ Năm, 20/02/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Định Quán Nguyễn Chánh Bổn cho biết, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn huyện vững mạnh, các cấp Công đoàn huyện đặt mục tiêu trong năm 2020 xây dựng đoàn viên nòng cốt đạt 50-60% trở lên; 90% doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và 50% DN tư nhân đủ điều kiện có từ 20 lao động trở lên đã đi vào hoạt động ổn định được thành lập tổ chức Công đoàn. Căn cứ vào tình hình hiện tại và số lượng DN hiện có trên địa bàn huyện, phấn đấu thành lập mới từ 2-3 Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên mới từ 200-300 đoàn viên.

Liên đoàn Lao động huyện phấn đấu năm 2020 có từ 150-200 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng.

Uy Vũ

.
.
;
.
.