Năm 2020: Giải quyết việc làm cho 80 ngàn lượt người

Cập nhật lúc 21:39, Chủ Nhật, 19/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội, mục tiêu của tỉnh trong năm 2020 là giải quyết việc làm cho 80 ngàn lượt người. Trong đó, đưa vào các doanh nghiệp là 54,9 ngàn lượt người, lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội khác 25,1 ngàn lượt người. Từ đó, nhằm giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2,4% và tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn ở mức 97%.

Bên cạnh đó, định kỳ tổ chức sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai và lưu động tại một số huyện. Dự kiến sẽ tổ chức 20 sàn với khoảng hơn 500 doanh nghiệp, đơn vị tham gia.

Thảo Lâm

.
.
;
.
.