Phát huy kỹ năng đối thoại của cán bộ Công đoàn
Phát huy kỹ năng đối thoại của cán bộ Công đoàn
Tại buổi tọa đàm Đối thoại trong giai đoạn khủng hoảng và vai trò của tổ chức Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức mới đây, nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) cho rằng, để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động (NLĐ) sau dịch bệnh Covid-19, cán bộ Công đoàn phải biết phát huy kỹ năng đối thoại, thương lượng, tìm phương án tháo gỡ khó khăn kịp thời. Đồng thời, cán bộ Công đoàn tuyên truyền, vận động NLĐ chia sẻ, cùng doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.
.
.
.
.
.
.
.