Bản sắc riêng, thế mạnh riêng - nhưng đều đáng sống

Cập nhật lúc 23:45, Thứ Hai, 24/10/2022 (GMT+7)

Mỗi địa phương, mỗi huyện, mỗi xã có những đặc thù về thế mạnh, điểm yếu, về những lợi thế cần khai thác, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực… nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) cần có những định hướng riêng phù hợp (trên nền tảng chung) - là một trong những quan điểm quan trọng, là nét mới khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 là đảm bảo NTM phát triển hài hòa, bền vững, giàu bản sắc, nâng cao dân trí và chất lượng sống cho người dân.

Bàn sâu về chương trình này, tại nhiều hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng NTM diễn ra gần đây, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, trong giai đoạn mới này, chương trình không thể “mặc đồng phục” ở tất cả các địa phương. Theo đó, nông thôn có đặc thù là không gian mở, con người gần gũi với con người, con người gần gũi với thiên nhiên, do đó cần chú ý đan xen giữa công trình và mảng xanh, tạo ra những không gian sinh hoạt cho cộng đồng, sự giao lưu, kết nối của cư dân nông thôn và mở ra cách tiếp cận với khu vực đô thị. Các địa phương sẽ có nhiều sáng kiến để có thể tự hào giới thiệu cho cả nước, thậm chí là cả thế giới, hình ảnh “di sản nông thôn” của địa phương mình, hơn là sao chép từ các nơi khác và rập khuôn lẫn nhau.

Đồng Nai lâu nay vẫn là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng NTM và đang tiếp tục giữ vững thành tích này trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Một trong những cách làm hiệu quả khá ấn tượng của tỉnh là các địa phương trong tỉnh đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh riêng để phát triển sản xuất, không ngừng thay da đổi thịt cho những vùng quê. Đồng Nai cũng bám sát nội dung này trong xây dựng bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 với quan điểm là không rập khuôn mà dựa vào thế mạnh, đặc trưng của mỗi địa phương để khai thác, phát triển. Tuy nhiên, dù cách làm là gì, sáng tạo linh hoạt khác nhau, song tất cả đều nhằm mục đích đem lại đời sống thịnh vượng cho người dân nông thôn, và trên hết, biến nông thôn Đồng Nai thành những vùng quê đáng sống.

Thời gian tới, cần tổ chức nhiều hội thảo khoa học để đi đến thống nhất cách làm, cách xây dựng ở từng địa phương. Mục tiêu là trên cơ sở những gì có sẵn tại địa phương để xây dựng các khu dân cư nông thôn đẹp, có bản sắc riêng và đảm bảo yếu tố bền vững. Các địa phương cũng cần quan tâm đầu tư thêm công viên, khu thể thao gắn kết với không gian tín ngưỡng hiện có để vừa sử dụng hiệu quả hơn không gian công cộng, vừa tạo sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại cho mỗi vùng quê.

Đồng Nai đang có sự đa dạng về hính thái nông thôn: có nơi nông thôn thuần túy, có nơi phát triển mạnh về cảnh quan, du lịch, có nơi nông thôn kết hợp với đô thị… Do đó, cần xác định rõ ràng đặc điểm và định hướng phát triển ở từng nơi, vì sẽ không thể có một “bộ đồng phục” nào đẹp đẽ, vừa vặn cho tất cả.

Vi Lâm

.
.
;
.
.