Đoàn kết xây dựng đất nước phát triển hùng cường

Cập nhật lúc 21:10, Thứ Năm, 29/04/2021 (GMT+7)

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hơn 4 ngàn năm của dân tộc Việt Nam, cột mốc ngày 30-4-1975 - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - là một trong những trang sử hào hùng bậc nhất của dân tộc, là chiến thắng vĩ đại của tinh thần yêu nước nồng nàn, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Kỷ niệm ngày hội non sông nối liền một dải, trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt không quên rằng chiến thắng vĩ đại và vẻ vang ấy được trả giá bằng xương máu của biết bao lớp người đã ngã xuống, hy sinh cho nền độc lập của dân tộc. Gần đây nhất, hội thảo khoa học Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tại Đồng Nai đã tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng khi nắm bắt thời cơ và hạ quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh; làm rõ vai trò, vị trí của hướng tiến công Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; đánh giá thắng lợi và đúc rút bài học kinh nghiệm lịch sử; vận dụng và phát huy giá trị của những bài học quý vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...

Nhìn lại chặng đường 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đã tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực lao động sáng tạo, vượt khó và phát triển, gặt hái được nhiều thành công trên con đường bảo vệ thành quả cách mạng, tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã có một bước tiến dài với nhiều thành tích vượt bậc nếu nhìn từ ngày 30-4-1975, nền kinh tế đất nước lâm vào tình trạng kiệt quệ vì chiến tranh cho đến ngày nay, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế năng động, được cộng đồng quốc tế đánh giá và dự báo rất tích cực. Như Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu đó đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cũng tại Đại hội XIII vừa qua, Đảng ta đã đề ra mục tiêu gần nhất là đến năm 2025, khi kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Và hướng đến mục tiêu xa hơn là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong chặng đường thực hiện mục tiêu ấy, chắc chắn sẽ có những thời cơ lẫn thách thức, thuận lợi lẫn khó khăn đan xen, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường, song niềm tin thực hiện khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, “sánh vai với các cường quốc năm châu” hoàn toàn có cơ sở khi nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cùng quyết tâm cao độ, trên dưới đoàn kết một lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đó là sức mạnh vững chắc để Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, gặt hái những thành tựu lớn hơn, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là ước vọng của toàn dân tộc. 

Đồng Nai

.
.
;
.
.