Quyết tâm, đoàn kết xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện

Cập nhật lúc 03:42, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)

Sáng nay 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên làm việc trù bị, mở đầu sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Nhiều tuyến đường của TP.Biên Hòa đã được trang trí pa-nô, băng-rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Huy Anh
Nhiều tuyến đường của TP.Biên Hòa đã được trang trí pa-nô, băng-rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Huy Anh

Đại hội sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt là những lĩnh vực đột phá được đại hội xác định sẽ góp phần quyết định sự phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn tiếp theo. Điều này cũng được thể hiện rõ thông qua chủ đề đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện”.

Một Đồng Nai phát triển toàn diện không chỉ là quyết tâm chính trị, niềm tin, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà mà còn được xây dựng trên những nỗ lực, thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo và vượt qua khó khăn, toàn Đảng bộ đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng…

Có thể nói những thành quả phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua là điều kiện hết sức quan trọng, tạo những bước đà để Đồng Nai tiếp tục tăng tốc, đón nhận những vận hội, thời cơ, vượt khó vươn lên hiện thực hóa “khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu cả nước”. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi Đồng Nai đang đón nhận những nguồn lực mạnh mẽ từ các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia, liên kết vùng đã và đang triển khai trên địa bàn, hứa hẹn mang lại những “cú hích” trên chặng đường trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Thế nhưng, bên cạnh những thời cơ, điều kiện thuận lợi luôn là những khó khăn, thách thức phải đối mặt, vượt qua. Do đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI với việc xác định những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, đột phá trong 5 năm tới là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh trong tương lai.

Với những ý nghĩa đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI khẳng định rõ quyết tâm chính trị, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đồng Nai nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.               

Đồng Nai

.
.
;
.
.