Phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ

Cập nhật lúc 20:36, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ và tổ chức Hội LHPN các cấp phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ đã được ban hành.

Tại Đồng Nai, ngoài việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác phụ nữ, từ năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 43-KT/TU về Đề án công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển. Chương trình đối thoại giữa đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh diễn ra vào sáng 29-9 cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó.

Ngoài việc giải đáp, đối thoại từng ý kiến của phụ nữ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của hội viên phụ nữ phản ánh tình hình triển khai thực hiện các chính sách chăm lo của tỉnh đối với các nhóm phụ nữ. Về các kiến nghị cụ thể của hội viên phụ nữ, đồng chí đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết những khó khăn, vướng mắc của phụ nữ nhằm tạo điều kiện để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ trong tỉnh. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể nói phụ nữ đã và đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Để xứng đáng với sự quan tâm ấy, tổ chức Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, sự nghiệp bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Muốn vậy, tổ chức Hội phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; sáng tạo trong công tác tập hợp phụ nữ cũng như vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ… Đối với cá nhân hội viên, phụ nữ bên cạnh những điều kiện thuận lợi từ cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, cần phát huy nội lực của mình, không ngừng phấn đấu vươn lên khẳng định vị thế của mình thông qua học tập,  lao động, đóng góp công sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

N.T

.
.
;
.
.