Tìm người tài đức từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 21:00, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)

Thời điểm này, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên cả nước đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, nhất là về công tác nhân sự nhằm lựa chọn được người đủ tài, đức ra gánh vác việc nước.

Còn nhớ, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, ngày 14-11-1945, trên báo Cứu Quốc đăng bài Nhân tài và Kiến quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức kêu gọi mọi người dân góp phần vào công cuộc kiến thiết quốc gia và khẳng định: “Kiến thiết thì phải có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài ngày càng phát triển, càng thêm nhiều”. Người đề nghị quốc dân đóng góp ý tưởng về kiến thiết quốc gia trên các mặt cho Chính phủ: “Vậy chúng tôi mong rằng đồng bào ta ai có tài năng và sáng kiến về những công việc đó, lại sẵn lòng hăng hái giúp ích nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho Chính phủ. Chúng tôi nghiên cứu kế hoạch ấy một cách kỹ lưỡng, có thể thực hành được thì sẽ thực hành”.

Bằng chính sách cầu hiền đúng đắn, bằng sự tận tụy và hy sinh hết mình cho đất nước và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp xung quanh mình rất nhiều người tài năng, tâm huyết với đất nước và dân tộc. Chính phủ lâm thời và Chính phủ Liên hiệp lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã quy tụ không những các nhà cách mạng tiêu biểu mà còn có nhiều trí thức lớn.

Những câu chuyện về lựa chọn cán bộ thể hiện rõ nét tư tưởng cầu hiền và dùng người đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đã tin thì mới dùng, đã dùng thì phải tin. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả những ai, dù xuất thân ra sao, cuộc đời trước thế nào, nếu đã đứng về phía nhân dân, đã hy sinh vì quyền lợi tối cao của đất nước và dân tộc thì sẽ được trọng dụng.

 Lịch sử là một dòng chảy không ngừng, thế nhưng, còn đó những giá trị về tư tưởng, cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bền vững với thời gian, đó là có thể gạt bỏ tất cả quá khứ vì lợi ích quốc gia dân tộc, đó là thái độ chân thành trong cầu hiền tài, đó là một chính sách đúng đắn trong trân trọng và sử dụng người tài.

Ngày 26-4-2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết về một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, công tác nhân sự đại hội “phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự trong sáng, khách quan, đặc biệt phải “có con mắt tinh đời” trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu…”.

Việc lựa chọn được những cán bộ thật sự đáp ứng tiêu chuẩn mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của đất nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh nếu để lọt những người không xứng đáng vào cương vị lãnh đạo “là tai họa cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn”. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã đề ra những yêu cầu về lựa chọn nhân sự rất đầy đủ, sát sao. Nếu chúng ta làm đúng và làm trúng những nội dung này, chắc chắn sẽ lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo thật sự tài năng, đức độ, tâm huyết.

Vừa qua, một số đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện đã thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, đó là những bước tiến đáng khích lệ trong công tác lựa chọn cán bộ hiện nay. Có lẽ, về lâu về dài, hình thức dân chủ này nên được triển khai rộng rãi và không chỉ ở cấp xã, cấp huyện mà cần mở rộng lên cấp tỉnh, cấp trung ương.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang đến gần và công tác nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội, bởi lựa chọn được người hiền năng gánh vác việc nước thì đất nước sẽ hưng thịnh, ngược lại, để cho những “con lươn”, “con chạch” chui sâu, leo cao vào bộ máy sẽ là tai họa cho đất nước và dân tộc. Khi bàn về việc lựa chọn người tài đức ra gánh vác việc nước, chúng ta lại nghe văng vẳng bên tai lời Hồ Chủ tịch năm nào: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”.

 Vũ Trung Kiên

.
.
;
.
.