Chủ động vượt qua thách thức

Cập nhật lúc 21:16, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”, “trong Đảng và ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt 90 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn nỗ lực đổi mới “đi trước, mở đường” để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận từ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Có thể nói, chưa bao giờ công tác Tuyên giáo lại đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay khi thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều thay đổi về phương thức tiếp nhận thông tin. Không dễ để duy trì các hình thức tuyên truyền truyền thống khi mà người dân hiện nay dễ dàng tiếp cận với thông tin cả trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã và đang đặt ra những thách thức không hề nhỏ đối với công tác Tuyên giáo, nhất là việc làm sao và làm như thế nào để đi trước, định hướng nhanh, kịp thời trước các luồn thông tin xấu, độc.

Ngay trong đợt dịch Covid-19 này, không ít thông tin thiếu chuẩn xác, những phát ngôn, dự báo vô căn cứ về tình hình dịch bệnh được phát tán, chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời, rất có thể những thông tin này sẽ làm một bộ phận không nhỏ người dân hoang mang, lo lắng thái quá dẫn đến thiếu niềm tin vào công tác phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị. Chính vì thế, nhiều phương pháp tuyên truyền đã được ngành Tuyên giáo triển khai đồng loạt, trong đó đặc biệt chú ý đến vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc thù nhằm làm lan tỏa những thông điệp tích cực, chính xác về dịch bệnh Covid-19 và những nỗ lực của Việt Nam trong “cuộc chiến” cam go này. Nhờ đó, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, người dân sẵn sàng tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, để không một ai bị bỏ lại phía sau...

Tại Đồng Nai, địa bàn trọng điểm hiện đang triển khai nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương di dời được ngành Tuyên giáo các cấp xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, bằng nhiều phương pháp khác nhau, ngành Tuyên giáo đã đi trước để làm công tác tư tưởng cho nhân dân, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội để định hướng chính xác, tạo được sự đồng thuận. Hay trong công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, ngành Tuyên giáo Đồng Nai đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung, tìm tòi, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình triển khai, giúp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả tuyên truyền. Hiện nay, hình thức tuyên truyền trực tuyến được áp dụng rộng khắp trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, hưởng ứng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng đã và đang có nhiều cố gắng, nỗ lực. Tất cả vì mục tiêu: xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Minh Ngọc

 

.
.
;
.
.