Tính toán tạo 'đà' cho tăng trưởng

Cập nhật lúc 22:48, Thứ Hai, 18/11/2019 (GMT+7)

Năm 2019 là năm thứ 4 của nhiệm kỳ 2016 - 2020, năm mà kết quả phát triển kinh tế - xã hội sẽ đóng vai trò quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Như vậy, 2020 sẽ là năm “chốt” lại cả giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai, đồng thời là năm tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho 5 năm tới và xây dựng chiến lược đến năm 2030.

Chính vì vậy, những kết quả đạt được lẫn không đạt được của năm 2019 đóng vai trò quan trọng trong sự cân nhắc, nhìn nhận, tính toán những hướng đi hợp lý, hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Mặc dù chưa hết năm 2019, song dự kiến trong 28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội sẽ có 23 chỉ tiêu vượt và đạt so với mục tiêu nghị quyết và 5 chỉ tiêu không đạt là kim ngạch xuất khẩu, dân cư thành thị sử dụng nước sạch, tỷ lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, giảm số vụ tội phạm hình sự... Song những chỉ tiêu dự kiến chưa đạt trong năm 2019 có thể vẫn được cải thiện và nếu làm tốt thì có thể sẽ không gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu chung của cả giai đoạn 5 năm.

Tuy nhiên, những khó khăn trước mắt vẫn cần được nhận diện rõ. Chẳng hạn, xuất khẩu nông sản trong mấy năm qua gặp rất nhiều khó khăn vì thị trường thu hẹp, giá các loại nông sản chủ lực của tỉnh như hồ tiêu, cà phê giảm mạnh theo xu hướng chung của thế giới gây ảnh hưởng đến kim ngạch chung. Chưa kể, trong 2 năm gần đây, cuộc “thương chiến Mỹ - Trung” cũng gây không ít khó khăn cho thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Đồng Nai. Ngoài ra, thu ngân sách ngày một khó đạt chỉ tiêu hơn khi dự toán được giao mỗi năm đều tăng, trong khi nhiều nguồn thu lại giảm do tác động khách quan.

Từ những kết quả dự kiến của năm 2019 trên nhiều lĩnh vực, có thể thấy việc đặt ra những mục tiêu cho năm 2020 đòi hỏi một sự cân nhắc, tính toán kỹ càng. Trên thực tế, Đồng Nai vẫn còn cả năm 2020 để nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 5 năm.

Sẽ có 23 tờ trình về nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong kỳ họp cuối năm 2019. Trong đó, có những nội dung quan trọng có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung như bảng giá đất giai đoạn 2020-2024; danh mục các dự án sẽ thu hồi đất năm 2020; thu - chi ngân sách; điều chỉnh vốn đầu tư công… Sau khi hoàn thiện toàn bộ nội dung tờ trình và nếu được HĐND tỉnh nhất trí thông qua trong kỳ họp cuối năm, đây sẽ là cơ sở cho những nỗ lực của toàn tỉnh trong năm 2020 - năm cuối tạo đà cho tăng trưởng, phát triển toàn diện trong giai đoạn tới, đồng thời lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vi Lâm

.
.
;
.
.