Phát huy vai trò các thế hệ cựu chiến binh

Cập nhật lúc 21:34, Thứ Tư, 13/11/2019 (GMT+7)

Đồng Nai hiện có hơn 32 ngàn hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) đang sinh hoạt tại các cấp Hội CCB trong tỉnh. Cán bộ, hội viên Hội  CCB đã và đang phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Những chiến sĩ trên chiến trường năm xưa vẫn luôn hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các phong trào thi đua, hoạt động ở cơ sở. Bằng câu chuyện thực tế trong những năm tháng đấu tranh kiên cường để bảo vệ độc lập dân tộc, các thế hệ CCB đã truyền thêm lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và cả ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, các CCB với bản lĩnh chính trị vững vàng đã và đang góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương.

Với tinh thần tương thân tương ái, những năm qua phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên đã được chú trọng và phát huy hiệu quả. Theo Hội CCB tỉnh, đến nay cơ bản không còn hội viên CCB nghèo, số hội viên khá, giàu chiếm trên 65%. Trong giai đoạn 2014-2019, hội viên đã giúp nhau gần 65 tỷ đồng vốn sản xuất, gần 29 ngàn ngày công lao động, nhiều cây, con giống, phân bón… Qua các phong trào xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Nổi bật là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, chỉ tính riêng hội viên CCB đã hiến hơn 60 ngàn m2 đất, đóng góp 26,4 tỷ đồng, trên 7,5 ngàn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn…

Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của các thế hệ CCB trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường được xác định là 2 nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội CCB trong tỉnh, giai đoạn 2019-2024. Làm tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh cũng như khẳng định vai trò của đội ngũ CCB trong đời sống hiện đại.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.