Coi trọng vai trò người đứng đầu

Cập nhật lúc 22:10, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

Một trong 4 bài học kinh nghiệm được Đồng Nai chỉ ra sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) chính là phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, coi trọng trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên và vai trò người đứng đầu về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực tế quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đồng Nai cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu gương mẫu, nơi đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Cụ thể như trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ngoài những địa phương có tiềm lực, thế mạnh như Long Khánh, Xuân Lộc, một số địa phương khác của Đồng Nai như Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, quá trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ cùng người đứng đầu địa phương luôn thể hiện rõ quyết tâm về đích trong xây dựng nông thôn mới nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Quyết tâm này được nhân dân đồng tình ủng hộ và cùng chung tay thực hiện để mục tiêu hoàn thành sớm hơn so với dự kiến.

Hay với công tác cải cách hành chính, bằng sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung nhiều giải pháp, lĩnh vực này đã tạo được chuyển biến rõ nét, nhận được ngày càng nhiều sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đến nay Đồng Nai đã thành lập được trung tâm hành chính công, cùng một lúc, một địa điểm có thể giải quyết nhiều loại thủ tục, bằng nhiều tiện ích, rút ngắn được thời gian chờ đợi, đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Chính từ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh của Đồng Nai được nâng lên, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư làm ăn…

Trong nhiều cuộc họp quan trọng của tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đều nhấn mạnh đến vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Đồng chí cho rằng đây là yếu tố then chốt để hoàn thành được các mục tiêu phát triển đề ra, tạo sự đồng lòng trong nhân dân, chung tay vì sự phát triển chung của tỉnh.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.