Trách nhiệm với cử tri

Cập nhật lúc 23:32, Thứ Hai, 03/12/2018 (GMT+7)

Theo dõi những phiên họp của HĐND tỉnh khóa IX gần đây cho thấy, không khí thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đã có nhiều thay đổi theo hướng đi thẳng vào vấn đề trọng tâm mang tính thời sự. Hầu hết nội dung được chọn chất vấn đều liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, được quan tâm đặc biệt.

Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX diễn ra từ ngày 5-12 có 5 nội dung được chọn để đưa ra chất vấn lãnh đạo các sở, ngành gồm: tình hình an ninh trật tự; an toàn thực phẩm; quản lý môi trường; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, kinh doanh hàng gian, hàng giả. Theo Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn, đây đều là những vấn đề không mới, thậm chí đã được chất vấn đi chất vấn lại trong nhiều kỳ họp nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để, cử tri chưa hài lòng và còn tiếp tục phản ảnh tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

Chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung mà cử tri quan tâm là một trong những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ tốt hơn cho các ngành, lĩnh vực. Chính vì vậy cùng với phiên thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thời lượng dành cho chất vấn và trả lời chất vấn được ưu tiên hơn và đây cũng là nội dung được chú ý nhất trong mỗi kỳ họp HĐND tỉnh. Thực tế đã có những phiên chất vấn mà người hỏi và kể cả chủ tọa kỳ họp truy đến cùng vấn đề, buộc người đứng đầu các sở, ngành phải đưa ra được các giải pháp và lộ trình khắc phục hạn chế, tồn tại, vướng mắc một cách cụ thể.

Một điểm mới trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND được cử tri rất ghi nhận, đó là trách nhiệm trả lời phải là người đứng đầu các đơn vị, kể cả cấp phó cũng không được thay thế, trừ những lý do đặc biệt. Điều này cho thấy sự tôn trọng đối với cử tri trước những vấn đề mà họ gửi gắm và trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành đối với lĩnh vực mình phụ trách. Không thể đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm cho cấp dưới mà người đứng đầu phải trực tiếp trả lời để nắm bắt và kịp thời chỉ đạo xử lý.

5 nội dung được HĐND chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 khá “nóng” cần sự phối hợp của nhiều đơn vị có liên quan. Do đó, cử tri đang rất trông chờ vào những câu trả lời với trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu các sở, ngành trong tỉnh.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.