Đừng sa bẫy "virus" độc hại

Cập nhật lúc 22:21, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Luật An ninh mạng được Quốc hội (khóa XIV) thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12-6-2018 đã quy định rõ những hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng không gian mạng. Theo đó, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng không gian mạng để tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác...

Thực tế, lợi dụng quá trình hội nhập nhanh chóng của Việt Nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, độc hại với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đã có những cán bộ, đảng viên, thậm chí là những người từng nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng có những phát ngôn, chia sẻ trên mạng xã hội đi ngược với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đã có những vụ tụ tập đông người gây mất trật tự an toàn xã hội chỉ vì nghe theo lời xúi giục, lôi kéo của những thế lực thù địch. Môi trường ảo nhưng tác động, hậu quả mà mạng xã hội khi sử dụng không đúng mục đích mang lại là thật, tai hại rất lớn.

Làm sao để tỉnh táo trước những “cạm bẫy” trên không gian mạng?

Không có luật hay quy định nào cấm người dân tham gia Facebook, Zalo hay một mạng xã hội nào đó, nhưng điều này không có nghĩa là ai muốn nói gì thì nói, hay được chia sẻ bất cứ điều gì trong không gian mạng. Với cán bộ, đảng viên lại càng phải gương mẫu, trở thành những tuyên truyền viên cho người dân khi sử dụng mạng xã hội hay xử trí thông tin trên mạng xã hội. Muốn làm được điều này, bản thân cán bộ, đảng viên cũng phải được cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi mình công tác cung cấp kịp thời thông tin chính thống có liên quan để dựa vào đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên rất cần được trang bị và tự trang bị tốt “kháng thể” để chống lại “virus” độc hại từ mạng xã hội của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.