"Dân vận" và "quan vận"

Cập nhật lúc 23:13, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

Từ trước đến nay, nói đến công tác dân vận mọi người thường mặc định đó là vận động lực lượng của nhân dân để thực hiện các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra. Như vậy, đối tượng của công tác dân vận là nhân dân. Thực tế cho thấy, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ở đâu có sự đồng thuận của xã hội là ở đó có thành công.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra vào ngày 10-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, nhiệm vụ mới của công tác dân vận trong năm nay là: đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp chủ động xây dựng cho tốt, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân; quyết liệt xử lý nghiêm những cán bộ công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng lãng phí, gây phiền hà cho dân, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm; cán bộ phải là tấm gương mẫu mực nhân dân noi theo.

Nói nôm na, phương hướng của công tác dân vận sắp tới chính là “quan vận”, bởi đối tượng hướng tới là cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị. Đặc trưng của hoạt động công vụ là mang tính quyền lực nhà nước, vì vậy dễ đưa cán bộ, công chức - những người thực thi công vụ đến tư tưởng “ban phát” cho người dân, thậm chí có không ít trường hợp lợi dụng quyền lực, vị trí công vụ để “hành” dân, hách dịch, cửa quyền, mưu lợi ích riêng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở”. Do đó, việc xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay vô cùng quan trọng và cấp bách, không chỉ làm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ. 

Để xây dựng thành công một chính phủ liêm chính, kiến tạo, tất yếu phải có một bộ máy hành chính liêm chính, kiến tạo, tạo được chuyển biến thực sự trong phục vụ nhân dân. Nền tảng để xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên” không gì khác hơn là phải thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, công chức tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời có chính sách đãi ngộ hợp lý, tương xứng để đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm làm việc, kịp thời khen thưởng để tăng tính động viên.

Song song đó, cần sớm xây dựng và ban hành quy chuẩn đạo đức công vụ, chuẩn mực của cán bộ, công chức, đảng viên trên các lĩnh vực theo hướng lấy kết quả phục vụ nhân dân, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; có chế tài cụ thể và nghiêm khắc đối với người vi phạm; hoàn thiện cơ chế quản lý cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm, xây dựng cơ chế giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Làm công tác “quan vận” chắc chắn khó khăn hơn nhiều so với “dân vận”. Nhưng khó mấy cũng phải làm nếu muốn dân tin, dân đồng thuận.

Hà Lam

.
.
;
.
.