Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật lúc 20:53, Thứ Hai, 10/08/2020 (GMT+7)

Hơn nửa đầu năm 2020, cùng với cả nước, tốc độ phát triển kinh tế của Đồng Nai cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế, nhất là các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu chịu ảnh hưởng của đại dịch thì tăng trưởng bằng xây dựng cơ bản thông qua việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xem là giải pháp “gỡ khó” để thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tốc độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công thực sự chưa đạt như kỳ vọng. Ngoài nguyên nhân “cố hữu” là những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, việc giải ngân vốn đầu tư công chậm còn xuất phát từ chính những vướng mắc trong thực hiện chính sách, cụ thể là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 68 có hiệu lực từ ngày 1-10-2019 thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, mãi đến ngày 26-12-2019, Bộ Xây dựng mới ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 15-2-2020). Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai của nhiều dự án, từ đó làm cho tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công cũng bị chậm theo. Bởi, phần lớn các dự án đều phải thực hiện lại các thủ tục liên quan đến chi phí xây dựng theo nghị định mới. Mặt khác, việc xác định các đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công theo Nghị định mới cũng chưa thể thực hiện do đây là công việc cần rất nhiều thời gian. Điều này cũng đã gây khó cho các địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án để đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Do đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68 vào ngày 17-7 vừa qua được xem là một động thái kịp thời để gỡ khó cho các địa phương.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh cần hoàn thành việc rà soát ban hành các định mức xây dựng trước ngày 31-12-2020 cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của bộ, địa phương (ngoài các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành). Thực hiện công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo quy định tại Nghị định số 68 trước ngày 30-9-2020 làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong thời gian chưa kịp thực hiện khảo sát, lấy số liệu, UBND cấp tỉnh ban hành hướng dẫn việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên cơ sở dữ liệu hiện có theo các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 68.

Nghị quyết số 108 vì vậy được xem như là “chìa khóa” để gỡ các “nút thắt” lâu nay của các địa phương trong việc hoàn thiện các thủ tục đối với các dự án đang triển khai. Từ đó, giúp các địa phương có thể tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, tạo nên đòn bẩy mạnh mẽ để đưa nền kinh tế trở lại nhịp độ tăng trưởng sau đại dịch Covid-19.

Lê Văn

.
.
;
.
.