Chống chủ nghĩa cá nhân

Cập nhật lúc 21:37, Chủ Nhật, 07/07/2013 (GMT+7)

Chủ nghĩa cá nhân là lối sống tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, hạ thấp lợi ích tập thể, cộng đồng, xã hội. Những người cá nhân chủ nghĩa thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích dân tộc, quê hương, đất nước để bảo vệ lợi ích cá nhân của họ.

Tác hại của chủ nghĩa cá nhân vô cùng to lớn, sinh ra đủ thứ bệnh nguy hiểm. Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 10 loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân cần nhận diện và phòng chống, đó là: bệnh quan liêu, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, “hữu danh vô thực” (loại bệnh có biểu hiện là làm được ít nhưng báo cáo, khoe khoang thì nhiều), cận thị (loại bệnh có biểu hiện là chỉ để ý đến cái nhỏ, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng), tỵ nạnh, xu nịnh, a dua và bệnh kéo bè, kéo cánh.

Tác hại của chủ nghĩa cá nhân vô cùng to lớn, nhưng hiện nay trong Đảng ta vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chưa thấy hết được tác hại của chủ nghĩa cá nhân, của lối sống cá nhân chủ nghĩa. Và như vậy, chừng nào chủ nghĩa cá nhân còn tồn tại trong suy nghĩ, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên thì khi đó sẽ còn là một trở ngại lớn đối với tổ chức Đảng.

Muốn loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống. Các cấp ủy Đảng phải tuyên truyền rộng rãi trong nội bộ Đảng, trong nhân dân về tác hại và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, để từ đó nhận diện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, cùng với thực hành dân chủ rộng rãi, phải thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, xem đây là một phương thuốc trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân để chữa trị các “bệnh khuyết điểm” do chủ nghĩa cá nhân sinh ra. Phải lôi cuốn, hoan nghênh, khuyến khích nhân dân tham gia phê bình cán bộ, đảng viên. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe nhân dân, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, trau dồi đạo đức cách mạng.

Thái Bảo

.
.
;
.
.