Làm gì khi chồng ủy quyền tài sản chung cho người khác?

Cập nhật lúc 21:24, Chủ Nhật, 05/05/2019 (GMT+7)

Hỏi: Vợ chồng tôi chia tay năm 2013, tài sản chung chưa chia, trong thời gian này chồng tôi ủy quyền phần tài sản chung của chúng tôi cho người khác (được quyền thế chấp, tặng cho, cầm cố… như một chủ sở hữu thật sự). Tháng 3-2019 chồng tôi chết, xin hỏi người được chồng tôi ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các nội dung ủy quyền không?

Nguyễn Kha Châu (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Việc chấm dứt việc ủy quyền được Bộ luật Dân sự quy định như sau: hợp đồng đã được hoàn thành; theo thỏa thuận của các bên; cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện...

Vợ chồng chị chia tay nhưng chưa chia tài sản được pháp luật thừa nhận, trong thời gian chưa chia tài sản chung mà chồng chị lại ủy quyền toàn bộ tài sản chung cho người khác là không đúng quy định của pháp luật.

Như vậy vấn đề là việc ủy quyền giữa chồng chị và người được ủy quyền đã được thực hiện chưa? Nếu chưa thực hiện thì hợp đồng ủy quyền này bị chấm dứt vì chồng chị đã chết. Trường hợp hợp đồng đã thực hiện thì cũng vô hiệu một phần liên quan đến chị vì đây là tài chung của 2 người mà chị không ủy quyền. Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình chị có thể khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng ủy quyền trên vô hiệu một phần và cha mẹ, con của chồng chị được quyền khởi kiện yêu cầu đòi lại di sản thừa kế của chồng chị.

LS.Ngô Văn Định

.
.
;
.
.