Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Cập nhật lúc 22:32, Thứ Hai, 21/05/2018 (GMT+7)

Hỏi: Tôi thuê người mang trâu đến cày ruộng cho tôi, trong lúc nghỉ giữa buổi, người cày thuê đã để trâu sang ruộng lúa nhà hàng xóm ăn và làm hư hại một phần hoa màu. Xin hỏi ai là người phải bồi thường cho chủ ruộng lúa bị trâu làm hư?

Nguyễn Văn Đực (huyện  Vĩnh Cửu)

 Trả lời: Quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại do gia súc gây ra như sau:

Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; nếu người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại cho mình thì chủ sở hữu không phải bồi thường.

Trường hợp người thứ ba (ví dụ: người được chủ sở hữu gia súc thuê chăn gia súc) để cho gia súc làm hư hỏng cây trồng của người khác thì phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Như vậy, người cày thuê cho ông phải có trách nhiệm bồi thường nếu chủ ruộng lúa có yêu cầu.

LS.Ngô Văn Định

.
.
;
.
.