Khi nào phải chấp hành theo giấy triệu tập của tòa án?

Cập nhật lúc 22:33, Thứ Hai, 18/12/2017 (GMT+7)

 Hỏi: Tôi là bị đơn trong vụ kiện xin chia tài sản sau ly hôn. Trong quá trình làm việc, nhận thấy thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có những biểu hiện không khách quan nên tôi đã làm đơn xin thay đổi thẩm phán. Trong thời gian chờ giải quyết yêu cầu của mình, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án do thẩm phán mà tôi đang khiếu nại ký tên. Tôi đã không chấp hành đến tòa theo giấy triệu tập, vậy việc làm của tôi có đúng không?                                   

Bùi Thị Bé (huyện Cẩm Mỹ)

Trả lời: Việc chị không thực hiện theo giấy triệu tập của tòa án là không đúng. Vì trong quá trình giải quyết vụ án, các đương sự bao gồm: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan được quyền khiếu nại về thái độ, cách làm việc của người có thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Pháp luật đã quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại như sau:

- Người khiếu nại có nghĩa vụ chấp hành quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng mà mình đang khiếu nại trong thời gian khiếu nại.

- Khi quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thì đương sự phải chấp hành nghiêm túc.

- Người bị khiếu nại có nghĩa vụ chấp hành nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, việc chị có đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại hoặc xem xét về thái độ làm việc thì thẩm phán đó vẫn được tiến hành tố tụng cho đến khi quyết định thay đổi thẩm phán có hiệu lực pháp luật.

LS.Ngô Văn Định

.
.
;
.
.