Muốn chuộc lại tài sản đã bán phải làm sao?

Cập nhật lúc 07:36, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)

Hỏi: Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, được cha mẹ cho ở và quản lý tài sản do ông bà tạo lập. Do kinh tế khó khăn, tôi muốn bán nhà và khu đất trên, nếu sau này tôi muốn chuộc lại tài sản trên có được không?

Nguyễn Quang Thăng(xã Phước Tân, TP.Biên Hòa)

Trả lời: Vấn đề là trên giấy tờ nhà đất bạn đang quản lý mang tên ai? Nếu cha mẹ bạn đứng tên chủ quyền và vẫn còn sống thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất phải là ông bà; hoặc họ ủy quyền cho bạn được quyền định đoạt tài sản trên. Trường hợp bạn là người đứng tên trên giấy tờ nhà, đất thì bạn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng chuyển nhượng tài sản đang sử dụng.

Sau khi đã chuyển nhượng, sau này bạn muốn mua lại phần tài sản đó thì phải thỏa thuận và được sự đồng ý của bên đã nhận chuyển nhượng trước đây. Bạn cần lưu ý, trong hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất phải có điều khoản được mua lại, gọi là chuộc lại tài sản đã bán. Cụ thể như sau: bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời gian nhất định. Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá 5 năm kể từ thời điểm giao tài sản đối với bất động sản là nhà, đất (trừ những trường hợp luật có quy định khác). Trong thời hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại tài sản là giá thị trường tại thời điểm giao dịch được công nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập chuyển quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác.

LS.Ngô Văn Định

.
.
;
.
.