Thời hạn hòa giải tranh chấp đất đai

Cập nhật lúc 23:20, Thứ Hai, 25/09/2017 (GMT+7)

 Hỏi: Tôi có tranh chấp đất đai với nhà bên cạnh nên đã gửi đơn đến Phòng tư pháp huyện Long Thành và UBND xã An Phước đề nghị giải quyết.

Theo tôi biết, điều 202, Luật Đất đai nêu rõ: Tranh chấp đất đai mà 2 bên liên quan không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND xã nơi có khu đất tọa lạc để hòa giải. Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải ở địa phương mình. Trong quá trình giải quyết, chính quyền địa phương phải phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp xã và các tổ chức khác. Tôi đã gửi đơn đến UBND xã  An Phước đã hơn 90 ngày nhưng vẫn chưa thấy mời lên làm việc.

Vậy tôi phải làm gì để được giải quyết vụ việc theo đúng thời gian quy định của pháp luật?

Nguyễn Chơn Thừa

Trả lời: Đúng như điều luật bạn viện dẫn, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp xã không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đơn. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã gửi đơn đến 2 nơi: một là Phòng tư pháp huyện, hai là UBND xã An Phước. Tuy nhiên, Phòng tư pháp huyện không có chức năng hòa giải việc tranh chấp quyền sử dụng đất đai hoặc tài sản. Do đó, nơi đây sẽ gửi trả lại đơn hoặc chuyển đơn của bạn về UBND xã nơi có thửa đất tranh chấp tọa lạc.

Đối với việc bạn gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất tại xã An Phước đã hơn 90 ngày nhưng vẫn chưa được mời lên làm việc, có thể rơi vào 2 trường hợp:

- Thửa đất tranh chấp giữa bạn và nhà bên cạnh không tọa lạc tại xã An Phước thì chính quyền địa phương không có trách nhiệm hòa giải.

- Nếu thửa đất tranh chấp đúng là thuộc UBND xã An Phước quản lý về mặt Nhà nước thì Chủ tịch UBND xã An Phước đã vi phạm thời hạn hòa giải tranh chấp đất đai.

Theo tôi, bạn liên hệ UBND xã An Phước để được biết vì sao có sự chậm trễ này. Dù lý do đưa ra để giải thích cho tình huống này, như: cán bộ đi học kéo dài, thiếu giấy tờ, hồ sơ thất lạc… thì bạn có quyền yêu cầu địa phương tiến hành hòa giải theo đúng quy định của pháp luật.

LS. Ngô Văn Định

.
.
;
.
.