Thông tin cá nhân của trẻ em gồm những gì?

Cập nhật lúc 23:08, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

Hỏi: Tôi có một con gái 12 tuổi học rất giỏi. 2 mẹ con tranh luận cùng nhau về việc đưa kết quả học tập của cháu lên Facebook, nhưng cháu nói việc đưa như vậy là vi phạm pháp luật vì đây là thông tin bí mật của riêng cháu. Xin hỏi, con tôi nói như vậy có đúng không?

K’ Luông (huyện Tân Phú)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, thông tin bí mật cá nhân, đời sống riêng tư của trẻ em được hiểu là các thông tin, như: tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng, tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, những vấn đề về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em cũng như về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.

Mặt khác, pháp luật cũng xác định trẻ em là những người chưa đủ 16 tuổi, có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư và bí mật cá nhân hoặc bí mật gia đình. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư. Nói cách khác, trẻ em được pháp luật bảo vệ là vì lợi ích tốt nhất trong quá trình phát triển tinh thần và thể chất một cách đầy đủ, hoàn thiện của độ tuổi này.

Con của chị nói đúng vì kết quả học tập của cháu là một trong những bí mật cá nhân. Việc chị đưa kết quả học tập của cháu lên Facebook mà chưa được sự đồng ý là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trường hợp con chưa đủ 7 tuổi thì không cần hỏi ý kiến của cháu.

LS.Ngô Văn Định

.
.
;
.
.