Khi nào áp dụng án lệ trong vụ án dân sự

Cập nhật lúc 22:44, Thứ Hai, 03/07/2017 (GMT+7)

Tôi là nguyên đơn trong vụ án dân sự, khi đi tư vn các tư vấn viên cho biết vụ án của tôi sẽ áp dụng án lệ.  Xin cho tôi hỏi án lệ là gì, trong vụ án dân sự khi nào áp dụng án lệ?

Ngọc Phương (huyện Nhơn Trạch)

Theo quy định của pháp luật thì việc áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ việc dân sự theo thứ tự như sau:

- Áp dụng những quy định trong Bộ luật Dân sự.

- Khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán (nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự).       

- Khi phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự mà các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng thì áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự.

- Khi không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định  thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng.

Án lệ được hiểu là: những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về một vụ việc cụ thể, được hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được chánh án tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để tòa án nghiên cứu, áp dụng khi xét xử.

Như vậy, án lệ được dùng trong giải quyết vụ việc dân sự khi: pháp luật dân sự không quy định, các bên tham gia quan hệ dân sự không thỏa thuận, không có tập quán, không thể áp dụng tương tự pháp luật.

Luật sư Ngô Văn Định

 

.
.
;
.
.