- Hổm nay thiên hạ "ném đá" Bộ trưởng Giao thông - vận tải vì câu nói ''Trực gác chắn có ảnh hưởng tới an toàn của cả đoàn tàu mà lương thấp thì trách nhiệm làm sao cao được?". Báo Đồng Nai điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai"/> - Hổm nay thiên hạ "ném đá" Bộ trưởng Giao thông - vận tải vì câu nói ''Trực gác chắn có ảnh hưởng tới an toàn của cả đoàn tàu mà lương thấp thì trách nhiệm làm sao cao được?"."/>

Dưỡng liêm

Cập nhật lúc 22:45, Chủ Nhật, 03/06/2018 (GMT+7)

Chú Tám xe ôm nổi máu “tám”:

- Hổm nay thiên hạ “ném đá” Bộ trưởng Giao thông - vận tải vì câu nói ‘’Trực gác chắn có ảnh hưởng tới an toàn của cả đoàn tàu mà lương thấp thì trách nhiệm làm sao cao được?”. Thật ra, Bộ trưởng nói vậy không phải là bao biện về trách nhiệm của nhân viên trực gác chắn dẫn đến tai nạn đường sắt, mà chỉ là đề cập đến một khía cạnh thực tế là lương của họ còn thấp.

Anh Tư Bốn tự nhiên hỏi… trớt quớt:

- Chú có biết lương của Bao Chửng, phủ doãn phủ Khai Phong, Khu mật phó sứ thời nhà Tống là bao nhiêu hông?

Chú Tám khựng mấy nhịp:

- Bao Chửng trong bộ phim Bao Thanh Thiên chiếu trên tivi hả? Tao chỉ biết đây là nhân vật nổi tiếng xử án công bằng, nghiêm minh, còn lương của ổng bao nhiêu chỉ có… vợ ổng mới biết.

Anh Tư Bốn cười:

- Theo ghi chép trong cuốn Tống sử chức quan chí, tổng mức lương của Bao Chửng nhận mỗi năm là 20.856 quan tiền, 2.180 tạ gạo, 180 tạ tiểu mạch, 10 tấm lụa mỏng có hoa, 34 tấm vải lụa, 2 tấm vải đũi, 100 lạng tơ tằm, 15 cân than củi, 240 bó rơm, 480 bó cỏ khô. Quy hết thành tiền là  21.878 quan tiền, còn quy ra nhân dân tệ hiện nay thì khoảng hơn 13,6 triệu nhân dân tệ. Thời điểm đó, số thuế thu của một châu thuộc vùng Hoài Nam của Trung Quốc chỉ khoảng 15 ngàn quan tiền/năm. So sánh vậy để thấy lương của Bao Chửng “khủng” đến thế nào. Đáng chú ý, nhiều vị quan thời đó cũng có lương rất cao bởi nhà Tống có quy định “dưỡng liêm”, tức là trả lương cao để quan chức giữ được thanh liêm.

Chú Tám gật gù:

- Hội nghị Trung ương 7 khóa XII cũng vừa có nghị quyết về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là bước đầu của vấn đề dưỡng liêm đó.

Ong mật

 

.
.
;
.
.