Chậm mà chắc

Cập nhật lúc 22:29, Chủ Nhật, 20/05/2018 (GMT+7)

Chú Tám xe ôm băn khoăn:

- Hội nghị Trung ương 7 đề ra Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp, thiệt phấn khởi quá, nhưng nghe nói phải tới năm 2020 mới thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

Anh Tư Bốn cười lớn:

- Cái gì làm cũng phải có lộ trình chớ chú. Chú hổng nghe ngạn ngữ Lào “muốn nhanh nhanh thì phải từ từ”, Trung Quốc thì có câu “không thể một ngụm ăn hết cả bàn”, còn ông bà mình vẫn nhắc nhở “chậm mà chắc”. Quan trọng là các giải pháp để thực hiện chiến lược kìa.

Chú Tám gật đầu:

- Biết vậy, nhưng cũng có chỗ tao chưa hiểu lắm. Chẳng hạn như làm sao chọn được cán bộ cấp chiến lược thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín như nghị quyết đã nêu?

Anh Tư Bốn giải thích:

- Nghị quyết có đưa nhiều giải pháp cụ thể, bên cạnh công tác đào tạo còn có sự đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chưa kể, còn giải pháp tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ. Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ để quản lý chặt chẽ, hiệu quả…

Chú Tám đắc ý:

- Tao thì “chấm” quy định việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm. Lúc đó, chuyện “có lên có xuống”, “có vào có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ nha.               

Ong mật

 

.
.
;
.
.