Chất lượng quyết định thành bại trong hội nhập

Cập nhật lúc 09:27, Thứ Năm, 12/11/2015 (GMT+7)

Khi Hip định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiu lc, Vit Nam cam kết xóa b thuế quan ca hơn 98% mt hàng nông, lâm, ngư nghip theo l trình xóa b ngay và xóa b dn đến năm th 13 vi tng sn phm. Người Nông Thôn (NNT) tui đem vn đề này trao đổi vi bà con.

- Theo NNT tui được biết, thuế quan nhp khu nông sn vào nước ta s b xóa b, nhưng nông sn Vit cũng được hưởng li khi 99% kim ngch xut khu hàng hóa nông sn ca ta được xóa b thuế quan ngay khi TPP có hiu lc ti nhiu th trường ln, như: Hoa K, Canada…

- Nhưng nông dân chúng tôi rt lo vì để sn phm xut khu được phi đảm bo rt nhiu quy định kht khe v cht lượng hàng hóa, dư lượng thuc bo v thc vt, ngun gc xut x... tt c đều là vn đề khó vi nn sn xut còn manh mún, nh l ca ta.

- NNT tui được biết, Đồng Nai đang trin khai nhiu d án cánh đồng ln vi các cây trng ch lc, như: điu, cà phê, xoài... nhm đáp ng tiêu chun xut khu. Trong chăn nuôi, tnh cũng đang thc hin quy hoch vùng chăn nuôi tp trung, an toàn dch bnh, xây dng chui liên kết... để tăng năng lc cnh tranh cho sn phm chăn nuôi ni địa trước khi hàng rào thuế quan b xóa b. Chúng ta vn còn thi gian để chun b vì tht heo s xóa b thuế nhp khu sau năm 2028, tht gà sau năm 2029. Tnh cũng đang đẩy mnh thu hút đầu tư t các nước có công ngh hin đại bc nht trong sn xut và chế biến nông sn vào Đồng Nai nhm hướng đến th trường xut khu. Tuy nhiên, điu quan trng không kém là s thay đổi t chính nhn thc ca nông dân v ng dng khoa hc - công ngh để sn xut theo hướng an toàn; tăng năng lc cnh tranh cho nông sn Vit  bng cht lượng.

Người Nông Thôn

 

 

.
.
;
.
.