Cảnh giác với chiêu trò "lạ"

Cập nhật lúc 01:32, Thứ Năm, 09/07/2015 (GMT+7)

Va qua, giá h tiêu tăng đột biến vi mc k lc t trước đến nay. C th, tiêu đen có giá khong 240 ngàn đồng/kg; tiêu s lên đến gn 400 ngàn đồng/kg. Sau đó là hàng lot thông tin các đại lý điêu đứng vì nghe thông tin thương lái Trung Quc tr giá cao mua c tiêu lép, tiêu kém cht lượng vi sn lượng ln ri “ln”mt tăm khiến các đại lý thu mua lao đao trước cnh hàng tn. Gn đây nht là v đổ xô thu gom su riêng non khiến sau đó loi trái cây này rơi vào cnh “rt” giá. Người Nông Thôn (NNT) tui đem thông tin này trao đổi vi bà con.

- Đã có rt nhiu trường hp thương lái Trung Quc gây lũng đon th trường bng các chiêu trò gây st giá o, sn sàng thu gom hàng cht lượng kém vi giá cao. Sao bà con mình không cnh giác khi thy tình trng thu gom nông sn bt thường?

- Nông dân chúng tôi ch biết làm ra sn phm, có người mua giá cao là mng nên ít quan tâm đến mc đích ca người mua. Như tình trng t thu mua su riêng va qua, khi thy có thương lái mua giá cao thì bà con tranh th bán vì giá trái cây, nông sn hin nay rt bp bênh, đầu ra vn hoàn toàn ph thuc vào thương lái.

- NNT tui được biết, hin có nhiu doanh nghip v địa phương xây dng chui liên kết, bao tiêu sn phm cho bà con. Sao nông dân mình chưa mn mà tham gia?

- Còn rt nhiu vn đề trong vic xây dng liên kết gia nông dân vi doanh nghip, t vic tha thun v giá đến vic phi ng dng quy trình sn xut theo nhng yêu cu cht ch t phía doanh nghip... Bán cho thương lái d dàng hơn nhiu. Mt khác, không ít trường hp đổ v liên kết gia doanh nghip và nông dân do thiếu lòng tin gia hai bên. đây, ngoài vic to được tiếng nói chung để xây dng thành công chui liên kết gia nông dân - doanh nghip, nâng cao ý thc cnh giác ca nông dân thì cũng rt cn vai trò qun lý ca Nhà nước để hn chế thit hi t nhng chiêu trò gây lũng đon giá c, biến động th trường t s lng hành ca thương lái Trung Quc.

Người Nông Thôn

 

.
.
;
.
.