Viết tiếp những trang sử hào hùng...

Cập nhật lúc 21:11, Thứ Sáu, 20/12/2019 (GMT+7)

Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22-12-1944 - 22-12-2019), Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống: "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy sức mạnh của quân đội ta, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngay từ khi mới ra đời, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã giành thắng lợi trong hai trận đánh đồn Phai Khắt (ngày
25-12-1944) và Nà Ngần (ngày 26-12-1944), gây tiếng vang lớn, mở đầu cho những trang sử hào hùng của quân đội ta. Tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đội quân cách mạng làm nòng cốt cùng đồng bào tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do cho dân tộc. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cùng toàn Đảng, toàn dân không quản ngại hy sinh, gian khổ, liên tiếp giành chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, mở ra kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam: kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội...

Đất nước hòa bình, bước vào giai đoạn kiến thiết, xây dựng và phát triển, Quân đội nhân dân Việt Nam vừa đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội vừa tích cực tham gia nghĩa vụ quốc tế. Hình ảnh người lính Việt Nam quả cảm, hết mình chiến đấu, bảo vệ nhân dân nước bạn Campuchia hay gần đây là ở Nam Sudan đã cho thấy dấu ấn đậm nét của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng trong bài viết 75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng đã nhấn mạnh: “Được sự chăm lo, rèn luyện, lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, thực sự là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất nặng nề, trong đó xác định cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go và lâu dài, phức tạp. Vì thế, nhiệm vụ của Quân đội ngày càng cao và nặng nề hơn. Tuy nhiên, “kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử oanh liệt, hào hùng, làm rạng rỡ non sông, đất nước” - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.