Để thực sự là giải pháp mang tính đột phá...

Cập nhật lúc 21:01, Thứ Sáu, 13/12/2019 (GMT+7)

Năm 2019, cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác này từ tỉnh đến cơ sở với mong muốn đem đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Thực tế, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách thủ tục hành chính tại Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó thấy rõ nhất là việc cắt giảm nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian chờ đợi, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trễ hạn của 20/20 sở, ngành, 11/11 UBND cấp huyện, 170/170 UBND cấp xã được công khai trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin cải cách hành chính và Cổng tra cứu dịch vụ công của tỉnh. Người dân cũng dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ cá nhân ở bất kỳ đâu, đỡ mất thời gian, công sức đi lại. Chính nhờ sự minh bạch và công khai đã nâng cao được trách nhiệm của các địa phương, đơn vị, giúp cho tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn tăng cao, trong năm 2019 là 97%.

Cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính, dịch vụ công từ tỉnh đến xã đã tạo nên nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đặc biệt, với việc mở rộng mô hình phi địa giới hành chính, trong năm 2019, gần 30 ngàn hồ sơ được tiếp nhận, xử lý ở những lĩnh vực “nóng” như: đất đai, y tế, tư pháp... được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu sự phiền hà cho người dân, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn rất nhiều việc phải làm mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu triển khai chính quyền điện tử nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ nhân dân. Trong đó, tồn tại lớn nhất đã được lãnh đạo tỉnh chỉ rõ thời gian qua là người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị còn lơ là, chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Bên cạnh đó, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ dù có cải thiện nhưng cũng còn những trường hợp gây phiền hà làm ảnh hưởng đến thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Hệ thống công nghệ thông tin có lúc, có nơi hoạt động chưa ổn định, chưa đảm bảo thông suốt...

Để cải cách hành chính thực sự là giải pháp mang tính đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội cần sự vào cuộc với nỗ lực cao hơn nữa của những đơn vị, cá nhân có trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Minh Ngọc

 

.
.
;
.
.