Báo chí đã làm tốt nhiệm vụ thông tin

Cập nhật lúc 23:07, Thứ Sáu, 21/06/2019 (GMT+7)

Phát huy truyền thống 94 năm của nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trong những năm qua, với trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan báo chí và các nhà báo đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thường xuyên sáng tạo các hình thức thông tin, tuyên truyền nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 9 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (ảnh: Huy Anh)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 9 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (ảnh: Huy Anh)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đánh giá cao thành tích của báo chí tỉnh nhà trong tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế; thành tích của tỉnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, báo chí đã thẳng thắn nêu những thuận lợi, khó khăn, thách thức, đề xuất những giải pháp nhằm giúp các ngành, các cấp nâng cao hiệu quả lãnh đạo và quản lý.

Báo chí tỉnh nhà và các nhà báo đã có nhiều tác phẩm báo chí tốt, có tính định hướng cao, phát hiện nhiều nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các mặt đời sống xã hội. Các cơ quan báo chí, tổ chức Hội và nhà báo tỉnh nhà đã thường xuyên, tích cực đầu tư tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành và đoạt nhiều giải thưởng. Đồng thời, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan báo chí đã chủ động thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Để phát huy những ưu điểm đạt được, khắc phục tồn tại, các cơ quan báo chí, tổ chức Hội và các nhà báo tiếp tục triển khai tốt một số nhiệm vụ.

Một là, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để có đề cương tuyên truyền tốt, tác phẩm báo chí tốt, thông tin nhanh, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, văn minh.

Hai là, sau khi củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo và quản lý, nâng cao chất lượng nhiệm vụ chính trị, chăm lo tốt đời sống người làm báo, thực hiện tốt Luật Báo chí, tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, tổ chức Hội và các nhà báo cần tăng cường bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, các quy định của Hội Nhà báo Việt Nam về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nguyễn Hòa Hiệp

Phó chủ tịch UBND tỉnh

.
.
;
.
.