Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Cập nhật lúc 20:50, Chủ Nhật, 13/09/2020 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10 tới. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa trong việc quyết định sự phát triển của tỉnh 5 năm tới. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội cơ bản được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Đảng bộ tỉnh.

Nhiều tuyến đường của TP.Biên Hòa đã được trang trí pa-nô, băng-rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Huy Anh
Nhiều tuyến đường của TP.Biên Hòa đã được trang trí pa-nô, băng-rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Huy Anh

Để tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, từ nhiều tháng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình theo quy định của Đảng. Trong đó, việc xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội được thực hiện kỹ lưỡng.

* Chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện

Theo Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đến nay báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã được dự thảo lần thứ 8 và đã được lấy ý kiến góp ý của Bộ Chính trị. Sau khi có ý kiến góp ý của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý của đại hội Đảng bộ cấp huyện, Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện đang tham mưu, đề xuất Ban TVTU tiếp thu những nội dung phù hợp để điều chỉnh bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 9. Sau khi hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 9 sẽ thông qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X cho ý kiến trước khi tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Toàn văn báo cáo chính trị sau khi được xây dựng xong, Tổ biên tập sẽ xây dựng báo cáo tóm tắt để Đoàn chủ tịch đại hội trình bày trước đại hội. Đồng thời xây dựng các tham luận để làm rõ hơn những nội dung trong văn kiện đại hội và có các hình ảnh minh họa để làm nổi bật những thành tựu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cho biết, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh được xây dựng trên tinh thần đánh giá khách quan, toàn diện, đảm bảo đúng thực tế, đúng mức độ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực.

Quá trình xây dựng văn kiện, đã thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy trực thuộc, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, các đồng chí nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên lãnh đạo tỉnh các khóa; các bộ, ngành, ban Đảng Trung ương; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội và liên hiệp hội của tỉnh…

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và cho rằng, công tác chuẩn bị văn kiện chu đáo, công phu, nghiêm túc; nội dung và bố cục chặt chẽ, đầy đủ, có chất lượng cao.

Trong dự thảo báo cáo chính trị đã nêu rõ, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã trải qua chặng đường 35 năm đổi mới, kinh tế thế giới và Việt Nam thay đổi rất nhanh từ tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua và bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho sự phát triển tỉnh Đồng Nai trong 5 năm tới để xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, văn minh, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh ổn định, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới được mở rộng và phát triển, tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Nhưng bên cạnh đó còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, kịp thời có những giải pháp tích cực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, đạt những kết quả quan trọng.

* Chú trọng công tác nhân sự

Cùng với việc chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự được chú trọng, tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Đảng. Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quan điểm, chủ trương của Đảng, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Công tác nhân sự bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026 và của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn… Trước khi giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải đánh giá cán bộ, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể… Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh với những thông tin không chính thức, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

* Công tác tổ chức phục vụ được tiến hành chu đáo

Song song với việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội, công tác tổ chức phục vụ đại hội cũng được tiến hành chu đáo, đảm bảo các điều kiện an toàn, trang trọng, tiết kiệm. Theo đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa, thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Biên Hòa đã phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.Biên Hòa - nơi diễn ra Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, tổ chức chỉnh trang, vệ sinh đường phố đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Đồng thời lắp đặt, treo các băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô… chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ở nhiều tuyến phố.

MTTQ và các đoàn thể, cơ quan đơn vị của tỉnh triển khai các phong trào thi đua, nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng đại hội...

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đến nay các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường... tại khu vực diễn ra đại hội cũng đã được thực hiện. Ngoài ra, địa điểm cho các tổ thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện cũng đã được chuẩn bị chu đáo; việc phân công đón tiếp, phục vụ đại biểu dự đại hội cũng được chuẩn bị đầy đủ, nhằm góp phần tổ chức thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.