Tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cập nhật lúc 20:52, Chủ Nhật, 05/07/2020 (GMT+7)

Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang nhận được rất nhiều ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa, MTTQ, các đoàn thể, các hội quần chúng, liên hiệp hội và các cấp ủy trực thuộc tỉnh...

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Trần Quang Toại đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vừa qua
Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Trần Quang Toại đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vừa qua. Ảnh: Huy Anh

Các ý kiến đóng góp đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với mong muốn định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để làm cơ sở xây dựng và phát triển Đồng Nai ngày càng vững mạnh trong những năm tới.

* Đánh giá đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực

Trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có 2 phần. Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và phần thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm 2020-2025.

Theo đó, mục tiêu tổng quát phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy cao nhất các tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành tỉnh hiện đại, giàu đẹp, văn minh; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và là một trong những tỉnh phát triển nhất cả nước vào năm 2030.

Dự thảo báo cáo đã đề cập 4 lĩnh vực đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông trọng điểm, giao thông đô thị và giao thông kết nối; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch và logistics; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

TS Vy Văn Vũ, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh nhận xét, dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có bố cục hợp lý, khoa học. Nội dung văn kiện đã đánh giá toàn diện, khách quan, khái quát, phù hợp với thực tiễn của Đồng Nai về những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ qua, đến nay đều đã thực hiện đạt và vượt, mặc dù tình hình trong nước và thế giới thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Những kết quả đạt được của Đồng Nai trong 5 năm qua có vai trò lãnh đạo quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Tuy nhiên, theo TS Vy Văn Vũ, đánh giá về những tồn tại hạn chế trên lĩnh vực kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, chưa rõ nét. Vì thời gian qua đã xảy ra nhiều loại dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; phải “giải cứu” một số loại nông sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Vì vậy cần đánh giá kỹ, cụ thể về thực trạng này để có giải pháp tích cực cho thời gian tới.

Ở phần đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm, cần nêu đầy đủ hơn nữa về vấn đề xây dựng Đảng, vì đại hội Đảng thì những vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng là quan trọng nhất.

* Bổ sung chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Trần Quang Toại cho rằng, phần mở đầu của việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, khi nêu về những thuận lợi và khó khăn, chưa đề cập được đặc thù của Đồng Nai như: số người nhập cư, đồng bào tôn giáo, các khu công nghiệp nhiều nhất cả nước. Bên cạnh đó, số lượng công nhân đông đã ảnh hưởng đến công tác GD-ĐT, bố trí trường lớp cho con em công nhân; nhà ở cho người lao động; vấn đề an toàn giao thông và trật tự xã hội... Khi đánh giá sát thực tế những vấn đề đặc thù của tỉnh thì mới tập trung làm rõ được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ tiếp theo một cách hợp lý, khoa học.

Dự thảo văn kiện cũng chưa đánh giá công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và lộ trình xây dựng thành phố mới Nhơn Trạch, đã có chủ trương hàng chục năm nay nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Vậy nguyên nhân là gì? Giải pháp thời gian tới ra sao?

Ông Nguyễn Thành Trí, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị tỉnh có ý kiến, ở lĩnh vực văn hóa - giáo dục, sau khi nêu nhiều hoạt động và số liệu cụ thể thì cần đánh giá thành tựu cuối cùng và kết quả cả nhiệm kỳ đã đạt được trong việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của người dân hiện nay đến đâu.

Theo Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng, hiện nay trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI không có hệ thống chỉ tiêu về văn hóa. Do đó, cần bổ sung 2 chỉ tiêu: chỉ tiêu về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cấp huyện và cấp cơ sở vì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vừa qua Đồng Nai đã đầu tư rất nhiều thiết chế văn hóa cấp cơ sở. Nhiệm vụ còn lại là phải phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế này, do đó đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa mà cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trong khi đó, TS Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đề xuất nên bỏ lĩnh vực đột phá về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp”. Vì vấn đề này là trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên nên không thể là lĩnh vực đột phá. Có thể bổ sung nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhà ở xã hội là lĩnh vực đột phá, bởi trong dự thảo báo cáo có nêu nhiệm kỳ qua tỉnh đã đưa vào sử dụng khoảng 2.600 căn nhà ở xã hội - con số còn quá thấp so với nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay.

Còn ý kiến của Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai Nguyễn Văn Công nêu, mỗi năm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Đồng Nai đóng góp 50% tổng số thu ngân sách của tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, do tác động của dịch Covid-19 đã làm các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất nên ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách của tỉnh. Với tầm quan trọng của thu ngân sách từ FDI, đặt ra vấn đề cần có chỉ tiêu về thu ngân sách từ loại hình doanh nghiệp FDI, chứ không chỉ tập trung đánh giá việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thời gian vừa qua.

Theo Ban TVTU, những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua đã và đang được tiếp thu tối đa để chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó, để dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá đúng mức, khách quan, trung thực những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; thể hiện rõ định hướng, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm tới, góp phần đưa Đồng Nai phát triển ngày càng bền vững trong những năm tới.

Phương Hằng

.
.
;
.
.