Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật lúc 20:46, Chủ Nhật, 12/07/2020 (GMT+7)

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo đảng viên và quần chúng cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.

Các đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Q.Trang
Các đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: H.Anh

* Tích cực thực hiện công tác tham mưu

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực: tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nên chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy rất quan tâm triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Trên cơ sở được quán triệt và nắm vững các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã vận dụng trong từng vị trí công tác của mình để tham mưu Ban TVTU các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách có hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, thời gian qua, các văn bản do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, sau khi được ban hành đã phát huy tác dụng trong thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy cơ sở trong tổ chức thực hiện; tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và củng cố bộ máy chính quyền, các đoàn thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cấp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của các đơn vị, địa phương.

Cụ thể như, Ban đã tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 2-2-2017 về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức Đảng ở ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Đề án 03-ĐA/TU ngày 14-9-2017 của Ban TVTU về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu Ban TVTU bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và nhân sự các chức danh chủ chốt HĐND-UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ và chỉ định, bầu bổ sung cấp ủy trực thuộc tỉnh. Tập trung rà soát nguồn quy hoạch các chức danh để tham mưu Ban TVTU xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Cùng với các hoạt động trên, hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tham mưu Ban TVTU khen thưởng các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện chế độ chính sách đối với các gia đình chính sách, có công với cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên và dự sinh hoạt Đảng thường kỳ tại các chi bộ trong tỉnh...

* Nghiêm túc nêu gương

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ nói trên, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét, 5 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai thực hiện tương đối toàn diện, đồng bộ một khối lượng lớn công việc, với yêu cầu cao; trong đó có những việc đột xuất cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng đã hoàn thành có chất lượng.

Để có được kết quả này, lãnh đạo ban và đồng chí Bí thư chi bộ thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong cơ quan, từ đó tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, yên tâm công tác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; động viên cán bộ, đảng viên, công chức phát huy hết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trên cơ sở đó căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể của cơ quan và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để hằng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện bản đăng ký cam kết nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát theo chức trách nhiệm vụ được giao của từng đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành quy chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với 4 nội dung trọng tâm: Trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; Trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, với gia đình và xã hội; Lối sống giản dị, lành mạnh, liêm chính, mình vì mọi người; Tính kỷ luật nói, viết và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước và nội quy cơ quan.

Từ khi ban hành quy chuẩn đạo đức này, hầu hết cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện tốt các quy chuẩn, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của đơn vị.

Hiện nay Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 24 đảng viên, đa số đảng viên đã công tác lâu năm trong đơn vị nên có kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời có ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quỳnh Trang

.
.
;
.
.