Huyện Long Thành:

Kết nạp mới 80 đảng viên

Cập nhật lúc 20:51, Thứ Hai, 08/08/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Huyện ủy Long Thành, tính đến hết tháng 7-2022, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 80 đảng viên/85 chỉ tiêu tỉnh giao (đạt 94,11%). Trong đó, nhiều TCCSĐ đã có kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên mới vượt cao hơn so với chỉ tiêu được giao.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ quán triệt nghiêm túc các quy định về công tác phát triển đảng viên. Huyện ủy cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; giao trách nhiệm cho các đồng chí đứng đầu TCCSĐ, các đồng chí cấp ủy viên trong việc vận động, tuyên truyền và phát hiện nguồn, kết nạp đảng viên mới. MTTQ các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng loại hình tổ chức Đảng. Qua đó, phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú để tạo nguồn trung kiên cho Đảng xem xét kết nạp...

Thảo Lâm

.
.
.
.
.