Tuổi trẻ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tăng trưởng xanh

Cập nhật lúc 20:51, Thứ Sáu, 01/07/2022 (GMT+7)

Đây là kế hoạch do Trung ương Đoàn TNCSHCM ban hành nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về xây dựng nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và những mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp; hình thành lối sống xanh trong thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản của thanh niên; tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, thích nghi biến đổi khí hậu; thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.         

Nguyễn Tuyết

.
.
.
.
.