Học và làm theo Bác phải tự giác và thường xuyên

Cập nhật lúc 20:10, Chủ Nhật, 07/11/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Mỹ cho biết, thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch 35-KH/HU về thực hiện Kết luận 01-KL/TW. Kế hoạch của Huyện ủy Cẩm Mỹ nêu rõ, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, nhận thức sâu sắc về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nề nếp, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn giữa Đảng với nhân dân, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân; xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Quỳnh Trang

.
.
.
.
.