Công tác tư tưởng tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng

Cập nhật lúc 22:14, Thứ Hai, 15/11/2021 (GMT+7)

Công tác tư tưởng là một trong những bộ phận cấu thành quan trọng của công tác xây dựng Đảng và được xác định ở vị trí hàng đầu, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao đổi chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho báo cáo viên, tuyên truyền của H.Long Thành, tháng 11-2021. Ảnh: P.Hằng
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao đổi chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho báo cáo viên, tuyên truyền của H.Long Thành, tháng 11-2021. Ảnh: P.Hằng

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã có Nghị quyết 04-NQ/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới. Theo đó, công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tiếp tục được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác của công tác tư tưởng.

* Bám sát đời sống nhân dân

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; xem xét giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và đúng quy định, tạo không khí dân chủ, cởi mở, chân thành vì lợi ích của nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Người căn dặn: trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất. Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy có nặng nề, công việc tuy có khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh phải giãn cách xã hội trong nhiều tháng, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người nên việc tổ chức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Song, từ đầu năm đến nay, đã có 3 địa phương tổ chức được đối thoại giữa bí thư huyện ủy và chủ tịch UBND huyện với người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, Bí thư Huyện ủy Định Quán đã đối thoại với thanh niên của huyện; Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Bí thư Thành ủy Long Khánh đối thoại với doanh nghiệp liên quan đến việc cải tạo tuyến đường Lê Hồng Phong (P.Xuân Thanh).

Cùng với việc tổ chức đối thoại trực tiếp nắm bắt tình hình nhân dân, cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương trong tỉnh còn nắm bắt tình hình nhân dân bằng nhiều hình thức khác.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm 2021, Ban đã phối hợp với 11 huyện ủy, thành ủy để điều tra dư luận xã hội với chuyên đề Tình hình thu nhập, mức sống và các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Kết quả điều tra đã cung cấp dữ liệu quan trọng, giúp các cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, tham khảo để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương ngày càng hiệu quả hơn.

Tỉnh đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách hành chính để việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thuận lợi, nhanh chóng; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trễ hạn của các đơn vị, địa phương được công khai trên cổng thông tin điện tử để nhân dân biết và giám sát.

Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân có thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, tin tưởng và ủng hộ sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẻ chia giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà cho rằng, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đã gắn với đời sống nhân dân, tất cả vì nhân dân, do đó niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng vững chắc. Niềm tin vào Đảng đã giúp nhân dân vượt qua những khó khăn, thử thách, trong đó có những thách thức mà đại dịch Covid-19 đang đặt ra.

* Kiên định đường lối của Đảng

Để tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần của nhân dân, công tác tư tưởng cần được tiến hành ở mọi cấp, ngành, địa phương và mọi lĩnh vực. Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Để thực hiện được mục tiêu này, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị giữ vai trò quan trọng. Vì chỉ trên cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng thì mới có sự kiên định trong mọi hoàn cảnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị H.Cẩm Mỹ Bùi Văn Thọ cho biết, Trung tâm Chính trị huyện đã xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng hằng năm, trong đó có lồng ghép tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Qua đó, giúp học viên nắm được Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; những vấn đề về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ở địa phương.

Ngoài ra, trung tâm đã đưa lịch sử Đảng bộ địa phương vào giảng dạy chương trình sơ cấp lý luận chính trị và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Công tác giảng dạy lý luận chính trị đã góp phần tích cực củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong công cuộc xây dựng quê hương, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nêu rõ, làm tốt công tác tư tưởng là vấn đề sống còn của chế độ ta. Bởi vì, dân có niềm tin thì chế độ ta còn, Đảng ta còn; ngược lại, để mất niềm tin là mất tất cả. Do đó, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị để nhân dân có nhận thức đầy đủ, sâu sắc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước có tinh thần cống hiến, nhiệt huyết với công việc, có tầm nhìn và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Cũng theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang học tập và triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, khi học tập cần làm rõ thế nào là “tự lực”, “tự cường”; đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân phải có “khát vọng” được đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, qua đó để từng giai đoạn, từng nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh đều có những dấu ấn về sự phát triển của Đồng Nai. Đồng thời, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để nhân dân có thông tin chính thống, phản bác lại các thông tin sai trái, không đúng sự thật trên mạng xã hội và trong dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội.

Phương Hằng

.
.
.
.
.