Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2021)

Xứng đáng với niềm tin của Đảng

Cập nhật lúc 20:11, Chủ Nhật, 17/10/2021 (GMT+7)

Quá trình lớn mạnh của Đảng ta từ khi thành lập cho đến nay luôn có sự đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp. Việc Đảng chọn ngày 18-10 hằng năm là Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy chính là ghi nhận sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên văn phòng cấp ủy trong cả nước.

Một buổi họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh được Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị chu đáo trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua. Ảnh: Công Nghĩa
Một buổi họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh được Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị chu đáo trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua. Ảnh: Công Nghĩa

Tại Đồng Nai, Văn phòng Tỉnh ủy chính thức được thành lập năm 1976, nhưng tiền thân của văn phòng đã có từ năm 1937 khi Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa ra đời và gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Tiếp nối truyền thống của nhiều thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã không ngừng trưởng thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Nỗ lực hoàn thành trọng trách

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang cho biết, Văn phòng Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực và điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy có vị trí, vai trò như một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại của cấp ủy.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy còn có nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ, trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức thuộc Tỉnh ủy, đảm bảo hậu cần cho các hoạt động của Cấp ủy và các cơ quan tham mưu…

Ghi nhận những đóng góp của Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu và phục vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có có Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban TVTU, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã không ngừng tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Lãnh đạo Văn phòng cùng tập thể từng bước khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặc dù số lượng biên chế còn thiếu, song tập thể Văn phòng Tỉnh ủy với 76 cán bộ, công chức và người lao động đã không ngừng cố gắng, tận tâm, trách nhiệm, hằng năm đều được Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước những yêu cầu mới trong tình hình mới, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu và thẩm định các dự thảo báo cáo, nghị nghị quyết, đề án, chỉ thị, kế hoạch, quy định trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời và đúng quy định. Văn phòng Tỉnh ủy còn chủ động năm bắt tình hình, thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu để cung cấp và đề xuất kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao.

Không dừng lại ở những nhiệm vụ trên, hằng ngày, hằng tuần, Văn phòng Tỉnh ủy còn thực hiện nhiệm vụ giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý các công việc, điều hòa phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các Phó bí thư Tỉnh ủy và một số đồng chí Ủy viên Ban TVTU gắn với quy chế làm việc và quy trình công tác.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, do đó khối lượng công việc đặt ra với cán bộ, công chức của Văn phòng Tỉnh ủy là rất lớn. Đặc biệt, trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhiều tháng qua đã tạo áp lực rất lơn cho cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy không ngừng nỗ lực, thường xuyên nắm bắt tổng hợp thông tin một cách kịp thời để tham mưu cho Thường trực, Ban TVTU ban hành các quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang cho biết: “Trong nhiều tháng qua, như nhiều đơn vị khác, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã không có ngày nghỉ, thường xuyên bố trí đủ cán bộ trực và xử lý tốt công việc được giao”.

* Không ngừng đổi mới

Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành, Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy với bề dày truyền thống đoàn kết, tận tâm và trách nhiệm. Chính vì vậy, trong tình hình mới trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng Tỉnh ủy lại càng trở nên nặng nề hơn, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị lớn hơn để có thể hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng, tự hào về truyền thống của Văn phòng được gầy dựng qua nhiều thế hệ cán bộ công chức đi trước, tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đang tiếp tục xây dựng một đội ngũ cán bộ vững về chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học tập tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới trong tình hình mới, trong những năm gần đây trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy không ngừng được nâng cao do được sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên liên tục. Nhiều cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, qua đó nắm chắc vấn đề phục vụ hiệu quả cho công tác tham mưu. Hiện nay, phần lớn các bộ, công chức và người lao động của văn phòng có thể làm việc với áp lực cao mọi lúc mọi nơi, đồng thời luôn giữ vững các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Văn phòng Tỉnh ủy luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức bộ máy của Tỉnh ủy. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh mới, Văn phòng Tỉnh ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ. Cần thường xuyên tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của Tỉnh ủy bảo đảm các hoạt động được tiến hành đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế đã ban hành. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng.

Đặc biệt, trong năm 2021 Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục bán sát tinh thần của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X), Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tầm nhìn đến năm 2025, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19… Thông qua nắm bắt trúng và đúng các vấn đề nêu trên sẽ giúp tham mưu cho Ban chấp hành, Ban TVTU và Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang: Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trung thành

Văn phòng Tỉnh ủy đang quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức tốt, có lòng trung thành, tận tụy. Dù trong mọi hoàn cảnh sẽ luôn giữ vững các quy định, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Từng cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu phải nêu gương, tận tụy và sáng tạo, từng bước vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Công Nghĩa

.
.
.
.
.