Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020)

Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật lúc 20:46, Thứ Ba, 13/10/2020 (GMT+7)

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ, đảng viên của tỉnh được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ, đảng viên của tỉnh được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Phương Hằng

Hòa chung vào dòng chảy lịch sử của đất nước, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hình thành, phát triển của Đảng bộ Đồng Nai, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn gắn chặt nhiệm vụ của mình với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua các thời kỳ.

* Tự hào với truyền thống vẻ vang

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Với ý nghĩa này, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã đồng ý lấy ngày 14-10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Tại Đồng Nai, ngày 6-1-1976 Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 07/NQ/NS/TW chỉ định Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, trong đó có việc thành lập các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn có ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, vững vàng về chính trị, trung thành với Đảng, tận tụy với công việc; công tâm, trung thực, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện.

Trải qua 44 năm hình thành và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai đã gắn liền với truyền thống vẻ vang của lịch sử Đảng bộ tỉnh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai nói riêng, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức Đảng của Đảng bộ tỉnh nói chung đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, tận tụy hết mình vì công việc, không ngại gian khổ, đi sâu, đi sát cơ sở nắm tình hình; bám sát đường lối của Đảng, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ban TVTU và các cấp ủy Đảng cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy thành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt, thời gian qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đội ngũ làm công tác tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham mưu Ban TVTU và cấp ủy trực thuộc tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đến nay, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã sắp xếp lại đầu mối trực thuộc, giảm 58 phòng trực thuộc và 46 phòng thuộc chi cục, trực thuộc sở; giảm 126 chức danh lãnh đạo cấp phòng.

Tỉnh cũng đã thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy ở các bộ phận: kế toán, thủ quỹ, lưu trữ, lái xe và phục vụ. Qua thực hiện mô hình này đã giảm được 18 người ở các ban Đảng Tỉnh ủy; giảm được quy trình thủ tục trong công tác tài chính Đảng; giảm được khâu trung gian; việc sử dụng kinh phí được chặt chẽ hơn; tiết kiệm kinh phí cho ngân sách.

Bên cạnh đó, tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, giảm hàng trăm đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành và UBND huyện, các đầu mối phòng/khoa của đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp và giảm 239 lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo cấp phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp. Thực hiện thí điểm các mô hình kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý như: trưởng ban tuyên giáo cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ; trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra. Tăng cường thực hiện kiêm nhiệm công việc để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách gắn với tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.

* Nhiều kết quả tích cực

Trong những năm qua, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Hiện nay, các tiêu chí đánh giá cán bộ được xây dựng cụ thể, mang tính định lượng cao; quy trình đánh giá cán bộ được cụ thể hóa thành nhiều bước gắn với phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy giám sát công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện tại Huyện ủy Long Thành. Ảnh: Phương Hằng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy giám sát công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện tại Huyện ủy Long Thành. Ảnh: Phương Hằng

Công tác quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nền nếp, có sự kế thừa, phát triển, tạo được nguồn cán bộ, cơ bản khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ. Chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ đều tăng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đi vào chiều sâu, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ ở cơ sở và bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm. Kết quả từ năm 2015 đến nay, đã có hơn 21.800 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh.

Trong công tác phát triển đảng viên, hằng năm đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 17.500 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên gần 83.500 đảng viên. Công tác phát triển Đảng được quan tâm thực hiện ở tất cả các lĩnh vực, địa phương, đơn vị; nhất là những vùng trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Do đó, ở Đồng Nai không chỉ 100% ấp, khu phố có chi bộ mà hơn 96% chi bộ ấp, khu phố đã có chi ủy. Các chi bộ đều đảm bảo sinh hoạt đúng định kỳ, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên; thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng có nhiều chuyển biến.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Lộc Phan Văn Dự cho biết, những năm qua H.Xuân Lộc luôn là địa phương có tỷ lệ phát triển đảng viên hằng năm đạt cao so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015-2020 toàn huyện đã kết nạp được 1.652 đảng viên mới, đạt tỷ lệ phát triển đảng viên mới bình quân của cả nhiệm kỳ là 6,76%. Có được kết quả này là do huyện đã làm tốt công tác chăm lo, tạo nguồn phát triển Đảng ngay từ cơ sở.  Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và nguồn kết nạp Đảng ở từng tổ chức Đảng, Thường trực Huyện ủy đã giao chỉ tiêu phát triển cho từng đơn vị và luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở coi trọng việc giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng nguồn cho phát triển Đảng. Do đó, những đảng viên được kết nạp đều có quá trình rèn luyện, sinh hoạt trong các tổ trung kiên, được bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được thử thách, rèn luyện trong thực tiễn công tác. Sau kết nạp, các đảng viên được giao việc cụ thể để có điều kiện đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, địa phương. Cùng với quan tâm phát triển đảng viên mới, Đảng bộ H.Xuân Lộc thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên; mạnh dạn đưa ra khỏi Đảng và xóa tên đảng viên đối với những trường hợp không còn đủ điều kiện ở trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó để mỗi cá nhân nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và đề cao tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

* Chủ động tham mưu

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru chia sẻ, kế thừa truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức Đảng trong tỉnh sẽ chủ động tham mưu cấp ủy triển khai các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, trung thực, khách quan, chính xác, kết hợp đổi mới trong công tác cán bộ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ cơ sở.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư và quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tâm, khách quan; có khả năng đánh giá và sử dụng con người, có tư duy độc lập, phương pháp làm việc khoa học, trung thực trong tham mưu để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức đạt kết quả quan trọng

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khi đề cập đến những kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ rõ: Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt kết quả quan trọng. 

Theo đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn hơn gắn với tinh giản biên chế, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác cán bộ được quan tâm; nhiều chủ trương, quy định về công tác cán bộ được cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung kịp thời; coi trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ; ngày càng quan tâm hơn đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, tỷ lệ phát triển đảng viên mới hằng năm luôn đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ấp (khu phố); đến nay tỷ lệ ấp (khu phố) có chi bộ đạt 100% và tỷ lệ ấp (khu phố) có chi ủy đạt trên 96%; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng đạt từ 90% trở lên và hầu hết bảo đảm duy trì sinh hoạt Đảng theo đúng định kỳ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên; việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng có chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quan tâm.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nhìn chung được thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt trên 80% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ; giải quyết tốt những vấn đề lịch sử chính trị, chú trọng nắm tình hình và giải quyết kịp thời vấn đề chính trị hiện nay. Vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng được phát huy.

Phương Hằng

.
.
.
.
.