Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương:

Xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển

Cập nhật lúc 03:52, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Báo Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại đại hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh:H. Anh

“Kính thưa Đoàn chủ tịch đại hội

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

Thưa các vị khách quý, các đồng chí đại biểu,

Thưa đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các cơ quan trung ương về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng 348 đại biểu chính thức của đại hội, những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 82 ngàn đảng viên của Đảng bộ; xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào chiến sĩ tỉnh Đồng Nai lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; đồng thời, đã tập trung chuẩn bị nội dung và nhân sự trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao. Các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh đã bám sát các quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tình hình thực tiễn của địa phương; đã nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị, góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tôi xin nêu thêm một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đồng chí cùng trao đổi thảo luận.

Thưa các đồng chí,

Đồng Nai là địa phương giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; có vị trí rất quan trọng, là cửa ngõ đi vào vùng Đông Nam bộ, hội tụ nhiều thuận lợi và tiềm năng để phát triển. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nổi bật là:

Hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu, GRDP giai đoạn 2015-2020 tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng, cao thứ 8 trên cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỉ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm tỷ lệ 91,7% trong GRDP. Công nghiệp hỗ trợ bước đầu hình thành, tạo mối liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Ngành Nông nghiệp được cơ cấu lại, từng bước hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Đồng Nai là một trong hai địa phương của cả nước được công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, hiện đã có 43 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.

Các lĩnh vực GD-ĐT, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được bảo đảm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả thiết thực. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,19%.

Quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, quan hệ hợp tác với các địa phương ở các nước, vùng lãnh thổ, nhất là các nước trong khu vực được mở rộng, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư; tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giao lưu văn hóa giữa Đồng Nai với nhiều địa phương ở các nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp kiện toàn, từng bước tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, dân chủ được phát huy đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Những kết quả đạt được nêu trên thể hiện sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai, góp phần vào thắng lợi chung mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, những nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại hội cũng cần đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020 để đưa ra những giải pháp khắc phục nhanh, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đáng chú ý là: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững. Cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch chậm. Ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế. Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế; chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là ở cơ sở còn hạn chế. An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Một số vụ khiếu nại, tố cáo (chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai) phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chưa thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương; chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống, phải thi hành kỷ luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả thấp. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp; việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng vẫn là khâu yếu. Công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả.

Những hạn chế, yếu kém đó có ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển của tỉnh. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội” để tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, đánh giá về thành tựu cũng như những khuyết điểm, hạn chế của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, tìm ra các nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm; xác định những chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thưa đại hội,

Thưa các đồng chí,

Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 xác định xây dựng Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, thể hiện tầm nhìn rộng mở, quyết tâm cao, khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, Báo cáo chính trị đã đề cập khá toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm”, tập trung thực hiện các đột phá “về kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tập trung lập quy hoạch và quản lý quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng quy hoạch, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ chất lượng cao, có thế mạnh, đón đầu và đáp ứng nhu cầu khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường cao tốc đi vào khai thác.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao như: công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử, công nghiệp dược phẩm, sản xuất chế phẩm sinh học, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đồng Nai cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng; gắn với tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ chất lượng cao, đưa thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Không ngừng cải thiện, nâng cao điều kiện hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, nhất là công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, coi trọng đào tạo đội ngũ doanh nhân, đào tạo công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang các nghề phi nông nghiệp, hình thành cơ cấu lao động hợp lý. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội; bảo đảm điều kiện về nhà ở, các dịch vụ về giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm; di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

Thứ ba, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp. Nâng cao năng lực của cơ quan quân sự và công an trong dự báo, tham mưu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và đối với Đồng Nai, tôi nói thêm một yếu tố nữa, đó là đồng thuận để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai và cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với lãnh đạo tỉnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với lãnh đạo tỉnh. Ảnh:C. Nghĩa

Thứ tư, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục củng cố, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn; phát huy vai trò của Công đoàn trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Thứ năm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI. Tôi đề nghị đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, có năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước của địa phương; được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, với cơ cấu hợp lý, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ban chấp hành Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Kính thưa đại hội!

Thưa các đồng chí,

Tôi cũng có duyên và may mắn được gắn bó với tỉnh Đồng Nai từ lâu; đặc biệt trong nhiệm kỳ này cũng là Đại biểu Quốc hội, được nhân dân của tỉnh Đồng Nai bầu. Để nắm thêm tình hình, tôi có đề nghị với đoàn Đại biểu Quốc hội, không chỉ đi tiếp xúc cử tri ở 3 đơn vị mà tôi ứng cử là Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch, tôi còn đề nghị đi các địa phương khác để có thể hiểu thêm về Đồng Nai, về cán bộ, đảng viên và những nhiệm vụ chính trị mà chúng ta đã và đang thực hiện.

Tôi rất chia sẻ với các đồng chí và tôi có niềm tin rằng kỳ này chúng ta có những bước đổi mới để làm sao lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, vì lợi ích của dân, của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển của tỉnh Đồng Nai, tương xứng và ngang bằng với các tỉnh khác và có những mặt cao hơn các tỉnh khác.

Bên cạnh việc thảo luận để quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu hết sức quan tâm, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu sâu, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời xem xét, lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần làm tốt nhiệm vụ phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với những đồng chí không tái cử theo quy định.

Có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI vào cuộc sống.

Thưa đại hội và thưa các đồng chí,

Với bề dày truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực vươn lên mạnh mẽ; với tiềm năng, lợi thế và những kinh nghiệm sâu sắc trong thời gian vừa qua, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Đồng Nai lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí!

.
.
.
.
.