Đảm bảo nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Cập nhật lúc 07:53, Thứ Năm, 08/10/2020 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt 59/60 chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao; nhiều nội dung, nhiều mặt công tác được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng chọn chỉ đạo thực hiện điểm đều được đánh giá tốt.

Trả lời phỏng vấn Báo Đồng Nai về những kết quả đạt được trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ qua, đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết:

- Giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiều chương trình, kế hoạch về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh…

* Đại tá có thể cho biết rõ hơn những kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng - an ninh của tỉnh nhiệm kỳ qua?

- Trong 5 năm của nhiệm kỳ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự; Luật Quốc phòng, các nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) cấp tỉnh, huyện… phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, đảm bảo thế trận QPTD vững chắc và xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và toàn dân về xây dựng nền QPTD gắn với thế trận QPTD, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Qua đó, huy động sức mạnh đảm bảo xây dựng nền QPTD và thế trận QPTD vững mạnh, tạo điều kiện cho sự phát triển mọi mặt trên địa bàn.

Cụ thể, đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các Ban chỉ đạo: KVPT, Phòng thủ dân sự, Phòng không nhân dân, Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp, phòng chống khủng bố… Qua đó luôn chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống; đặc biệt, vào các dịp cao điểm như lễ, tết, đón các đoàn khách trong và ngoài nước, bảo vệ đại hội Đảng. Phối hợp hiệu quả giữa lực lượng quân đội và công an trong thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng Nai còn triển khai hiệu quả việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng bào dân tộc, đồng bào các tôn giáo vào xây dựng nền QPTD vững mạnh. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố tiềm lực quân sự quốc phòng, xây dựng KVPT. 

Một điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh thành lập các khối thi đua trong các đơn vị quân đội, công an của Trung ương, Quân khu 7 đóng trên địa bàn thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với thi đua yêu nước của địa phương.

Làm tốt công tác chính sách, Dân vận, kết hợp xây dựng mối đoàn kết quân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo. Đến nay, các đơn vị quân đội, công an của Bộ Công an, Quân khu 7 đóng trên địa bàn đều tổ chức ký kết nghĩa phối hợp với các xã, thị trấn, địa bàn đóng quân. Qua đó, củng cố mối đoàn kết quân dân vững chắc; góp phần thực hiện hiệu quả xây dựng nền QPTD gắn với thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong thời gian qua…

* Nhiệm kỳ 2015-2020, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được xây dựng ngày càng vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra… Đại tá đánh giá kết quả cụ thể trong lĩnh vực này như thế nào?

- Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm tập trung vào nhiều khâu đột phá nhằm xây dựng LLVT tỉnh, xây dựng quốc phòng địa phương vững chắc; chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh. Trong đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện các khâu đột phá, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng địa phương; huy động sức mạnh toàn dân vào xây dựng nền QPTD, xây dựng và hoạt động của KVPT vững chắc.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập phòng không nhân dân. Ảnh: Tư liệu
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập phòng không nhân dân. Ảnh: Tư liệu

Đồng thời, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu cho tỉnh triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -  an ninh hằng năm đến 100% cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn triển khai các luật, pháp lệnh như: Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Về lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự… Qua đó, nâng cao nhận thức về xây dựng nền QPTD gắn với thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp triển khai đồng bộ công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, bảo đảm 100% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, còn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho phóng viên báo, đài, chức sắc, chức việc các tôn giáo và trên 556 ngàn lượt học sinh, sinh viên. Tuyên truyền kiến thức quốc phòng địa phương cho hàng trăm ngàn lượt công nhân lao động trên địa bàn, góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức của các tầng lớp nhân dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đến nay, lực lượng thường trực được biên chế đảm bảo đủ theo quy định; được huấn luyện về mọi mặt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng Nai đã hoàn thành cơ bản đề án đào tạo cán bộ chỉ huy cơ quan quân sự cấp xã. Triển khai đề án đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng dân quân thường trực; 100% ban CHQS cấp xã có trụ sở làm việc. Chất lượng xây dựng, hoạt động của ban CHQS cấp xã, lực lượng dân quân tự vệ được nâng lên. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng cao về mọi mặt.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm (thứ 2 từ phải) động viên thanh niên H.Xuân Lộc nhập ngũ năm 2020. Ảnh: Nguyệt Hà
Đại tá Huỳnh Thanh Liêm (thứ 2 từ phải) động viên thanh niên H.Xuân Lộc nhập ngũ năm 2020. Ảnh: Nguyệt Hà

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở lớp đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương; triển khai đề án đào tạo, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho đảng viên là quân nhân xuất ngũ, góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương và xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu cho tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh; gắn xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế thời bình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời chiến.

Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án xây dựng KVPT giai đoạn 2015-2020 đạt kết quả tích cực; hoàn thành quy hoạch căn cứ hậu cần cấp tỉnh và huyện. Trực tiếp góp ý về mặt quốc phòng đối với nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế, xã hội trong KVPT. Tham mưu hiệu quả cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19; tổ chức diễn tập các phương án; chuẩn bị cơ sở, vật chất, doanh trại phục vụ chu đáo cho công dân tại các điểm cách ly theo chỉ đạo của cấp trên…

* Để đảm bảo xây dựng nền QPTD vững mạnh và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có những giải pháp đột phá nào để tập trung thực hiện trong thời gian tới, thưa đại tá?

- Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó xác định mục tiêu: quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Trung ương 28 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và địa phương.

Nhiệm kỳ 2015-2020, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều đợt Dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù khó khăn. Qua đó, huy động trên 590 ngàn ngày công, giúp dân sửa chữa, nâng cấp 165km đường giao thông nông thôn; nạo vét 350km kênh mương nội đồng; xây dựng 41 căn nhà tình nghĩa quân dân, nhà đồng đội… với số tiền hơn 21,9 tỷ đồng. Động viên trên 16,8 ngàn thanh niên nhập ngũ về các đơn vị, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới phương pháp, tác phong, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ LLVT tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ địa phương… Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng nền QPTD vững mạnh. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để đạt những mục tiêu trên, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, gồm: nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng địa phương; tập trung xây dựng LLVT địa phương vững mạnh ngay từ cơ sở. Tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đảng bộ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là cơ sở và chi bộ, thực hiện mô hình Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng; Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt… Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới.

* Xin cảm ơn đại tá!

Nguyệt Hà (thực hiện)

.
.
.
.
.