Sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên sau đại hội Đảng

Cập nhật lúc 21:08, Chủ Nhật, 20/09/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chi, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đúng mục đích yêu cầu đề ra.

Thường trực Thành ủy Biên Hòa tặng hoa tri ân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Huy Anh
Thường trực Thành ủy Biên Hòa tặng hoa tri ân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Huy Anh

Sau đại hội, các cấp ủy nhanh chóng triển khai các công việc theo quy định để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Trong đó có việc sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới và thực hiện chế độ chính sách đối với những đồng chí không tái cử, nhằm đảm bảo sự ổn định, sức lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ.

* Kiện toàn các chức danh sau đại hội

 Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa cho biết, sau đại hội Đảng cấp cơ sở, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã kịp thời có quyết định chuẩn y cấp ủy và các chức danh chủ chốt ở cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, cấp ủy cơ sở đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy khóa mới và bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới đảm bảo đúng quy định, theo phương án đã được phê duyệt trước đại hội.

Sau đại hội cấp cơ sở, Thành ủy đã cho ý kiến từng trường hợp cụ thể để cơ sở thực hiện công tác bầu cử các chức danh chủ chốt của chính quyền các phường như: Tam Hiệp, An Bình, An Hòa, Thanh Bình, Hóa An, Tân Hiệp, Hiệp Hòa, Quyết Thắng… Đồng thời, ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm và chỉ định bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt sau đại hội còn khuyết, như ở các phường: An Bình, Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Biên, Bửu Hòa…

Đối với cấp thành phố, sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Biên Hòa diễn ra thành công vào ngày 20 và 21-8, thành phố đã tập trung hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo trình Ban TVTU xem xét, phê chuẩn kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy, chức danh Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đến nay, Ban TVTU đã có quyết định chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh này và Thành ủy đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để triển khai các quyết định của Tỉnh ủy.

Tại H.Xuân Lộc, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban thường vụ Huyện ủy đã khẩn trương triển khai các công việc sau đại hội. Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến cho hay, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, đã bầu 36 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phiên họp lần thứ nhất của cấp ủy khóa mới, đã bầu Ban thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu chức danh bí thư và các phó bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đến nay, Huyện ủy đã phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn và lĩnh vực đối với các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy và ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng thời, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Phó bí thư Huyện ủy.

Cùng với việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên khóa mới, Huyện ủy đã thực hiện chế độ chính sách đối với những đồng chí không đủ điều kiện tái cử cấp ủy khóa mới. Đến nay, Huyện ủy đã giải quyết cho 2 đồng chí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ và 1 đồng chí không tái cử được nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho đến hết thời gian bổ nhiệm chức vụ.

* Sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác

 Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Long Khánh, nhiệm kỳ 2020-2025, việc bố trí, sắp xếp cán bộ của thành phố đã được thực hiện. Theo đó căn cứ Quyết định 2005-QĐ/TU ngày 24-7-2020 của Ban TVTU về việc điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Long Khánh, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Long Khánh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Việt Phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo HĐND thành phố thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Long Khánh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Việt Phương.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Thành ủy Long Khánh đã điều động đồng chí Đoàn Thanh Bắc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và thực hiện nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; điều động đồng chí Nguyễn Trung Tín, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; bổ nhiệm đồng chí Phan Nguyễn Đoan Hạnh, Thành ủy viên, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Ngoài ra, đã thực hiện quy trình giới thiệu để bầu đồng chí Phạm Văn Hoàng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đối với những đồng chí không đủ điều kiện tái cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban thường vụ Thành ủy sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách đối với những đồng chí này. Theo đó, trong số 8 đồng chí không tái cử có 5 đồng chí nghỉ hưu đúng tuổi theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ; 2 đồng chí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và 1 đồng chí nghỉ việc hưởng chế độ một lần. Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh Nguyễn Bích Thủy, nhìn chung công tác bố trí, sắp xếp và phân công cấp ủy viên khóa mới sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện đúng quy định, nhằm bảo đảm sự ổn định và đủ sức lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Đồng thời, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những đồng chí không tái cử cấp ủy khóa mới được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Đối với H.Vĩnh Cửu, cùng với việc sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới và thực hiện chế độ, chính sách đối với những đồng chí không tái cử, Ban thường vụ Huyện ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Tấn Phước cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Dự kiến trong tháng 10 sẽ hoàn thành kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị chia sẻ, huyện đã giải quyết chế độ chính sách cho 5 đồng chí cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, giải quyết chế độ chính sách cho 3 đồng chí cấp ủy viên cấp huyện và đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ thuộc diện Ban TVTU quản lý do không đủ tuổi tái cử. Hiện nay, Huyện ủy đang tiếp tục thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ để đảm bảo kiện toàn số lượng cấp ủy viên theo phương án nhân sự đã được phê duyệt cho nhiệm kỳ 2020-2025. Ban thường vụ Huyện ủy cũng đã có Kế hoạch 02-KH/HU ngày 8-9-2020 về tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời xây dựng dự thảo lần 1 quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên khóa mới sau đại hội Đảng các cấp nhằm sớm ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể và năng lực, sở trường công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phương Hằng

.
.
.
.
.