Phát huy truyền thống 90 năm công tác Tuyên giáo của Đảng

Cập nhật lúc 03:19, Thứ Bảy, 01/08/2020 (GMT+7)

Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã cho xuất bản tài liệu Ngày quốc tế Đỏ 1-8, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết. Ngay sau khi tài liệu được xuất bản, hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc đã nổ ra.

Các đồng chí: Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM và Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo
Các đồng chí: Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM và Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo. Ảnh: Huy Anh

TIN LIÊN QUAN
Với ý nghĩa đặc biệt này, Đảng ta đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

* Tuyên truyền, cổ động nhân dân

Trong mọi thời kỳ cách mạng, công tác Tuyên giáo luôn được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Công tác Tuyên giáo luôn đi trước, đi cùng và đi sau để động viên phong trào quần chúng tin tưởng một lòng theo Đảng, thực hiện thắng lợi các cuộc cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc và xây dựng phát triển quê hương đất nước.

Cùng với truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, công tác Tuyên giáo ở Đồng Nai luôn đồng hành với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có truyền thống hết sức vẻ vang, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống và là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Đồng Nai luôn quan tâm lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu công tác Tuyên giáo trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, giai đoạn 1930-1945, dù tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chưa được thành lập nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đảng viên, quần chúng đều tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng. Các đảng viên đã tận dụng mọi cơ hội, hình thức để tuyên truyền về lý tưởng cộng sản; vận động quần chúng nhân dân đấu tranh giành thắng lợi.

Giai đoạn 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lúc này Ban Tuyên giáo các cấp đã được thành lập, vừa là cơ quan tham mưu, vừa chỉ đạo trực tiếp công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh; đồng thời tập trung tuyên truyền, huấn luyện và đào tạo cán bộ.

Bước sang thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), công tác Tuyên giáo tập trung vào tuyên truyền đấu tranh chính trị đòi địch thi hành Hiệp định Genève, chống chính sách tố cộng, vận động quân và dân ta thực hiện đường lối và phương pháp cách mạng trong giai đoạn mới; khắc phục khó khăn sau cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969; đánh địch vi phạm Hiệp định Paris (năm 1973), tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.

Nhớ lại những hoạt động của công tác Tuyên giáo thời kỳ chiến tranh, đồng chí Trần Minh Thấu, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Tuyên huấn Biên Hòa - Bà Rịa - Long Khánh chia sẻ, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt của dân tộc, đội ngũ cán bộ, nhân viên tuyên huấn Biên Hòa - Bà Rịa - Long Khánh đã không quản ngại nguy hiểm, gian khổ, tích cực tuyên truyền nhân dân quyết tâm kháng chiến, giành độc lập dân tộc. Đã có hàng trăm cán bộ, nhân viên Tuyên huấn anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn kỷ niệm chương cho các cá nhân tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 31-7. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn kỷ niệm chương cho các cá nhân tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 31-7. Ảnh: Huy Anh

Thời kỳ chiến tranh, tất cả cán bộ, đảng viên phải tuân thủ nguyên tắc bí mật, những lúc học tập phải cố gắng nghe và cố nhớ, tuyệt đối không ghi chép. Việc truyền đạt vấn đề gì cho người khác chỉ bằng miệng, bằng trí nhớ của mình để cán bộ lỡ có lọt vào tay địch thì địch không có được tài liệu của ta. Cán bộ Tuyên huấn phải kiêm cả công tác tổ chức và ai cũng phải thuộc “5 bước công tác cách mạng” (điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, đấu tranh) để hướng dẫn cán bộ bên dưới, nhất là cán bộ cơ sở, nắm chắc và thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ các bước vận động cách mạng trong quần chúng. Đồng thời lúc này, mỗi đảng viên và đoàn viên, thanh niên phải xây dựng cho mình một hệ thống bí mật gồm: nòng cốt, tích cực và cảm tình. Đây là một hệ thống xâu chuỗi như các rẻ quạt.

Do đó, trước những âm mưu xảo quyệt của kẻ thù, hệ thống bí mật này vẫn rỉ tai hằng ngày cho nhau về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân quyết tâm kháng chiến, vượt qua gian khổ ác liệt để đánh thắng kẻ thù xâm lược.

* Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội

Sau ngày đất nước thống nhất, tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo trong tỉnh ra sức tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Đồng Nai là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; nhiều khu công nghiệp nhất cả nước; đang triển khai rất nhiều dự án quan trọng của quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong công tác Tuyên giáo, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch Mai Thanh Hùng cho rằng, cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị; có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực, tận tụy với nghề, gương mẫu trong công việc và cuộc sống thì mới tạo uy tín cho người khác. Bên cạnh đó, phải bám sát thực tiễn, phát hiện và giải đáp được những vấn đề do cuộc sống đặt ra, từ đó tham mưu cấp ủy giải quyết chính xác, kịp thời các vấn đề và dự báo đúng tình hình để tránh bị động.

Đại tá Võ Quang, Phó trưởng ban Công tác xây dựng Hội của Hội Cựu chiến binh tỉnh cho rằng, trước xã hội thông tin đa chiều như hiện nay, cán bộ Tuyên giáo phải có bản lĩnh và định hướng chính trị rõ ràng, trên cơ sở nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, từ đó thực hiện tốt các công việc được giao.

Người làm công tác Tuyên giáo phải chịu khó lắng nghe, tích cực thâm nhập thực tế, tuyên truyền những vấn đề lớn của Đảng, của đất nước thấm sâu vào đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, làm công tác Tuyên giáo phải biết cầu thị, tôn trọng nhân dân, có nhãn quan chính trị sâu rộng, hiểu được quy luật vận động của lịch sử, nắm bắt xu thế thời đại, dự kiến các bước phát triển của dân tộc để đưa ra những dự báo đúng thời cuộc. Làm được điều nêu trên, công tác Tuyên giáo mới tham mưu cho Đảng những ý kiến sắc bén trong quá trình Đảng hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật phù hợp thực tiễn, vượt qua những thách thức của lịch sử.

Nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành Phan Thị Cảnh nhận định, với những thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội... đã đem đến cho người dân nhiều kênh thông tin, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động, giải trí. Nhưng bên cạnh đó có những mặt trái khi mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, xúi giục, lôi kéo người dân bằng những thông tin xấu, độc, bịa đặt. Đồng thời, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, bối cảnh quốc tế có những diễn biến khó lường và đặc biệt trong nước đang diễn ra đại hội Đảng các cấp, đòi hỏi vai trò tuyên truyền của ngành Tuyên giáo rất lớn.

Công tác Tuyên giáo phải với tinh thần đổi mới, sáng tạo, sâu sắc hơn, đồng bộ hơn; tuyệt đối không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng cơ hội chống phá Đảng. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Có như thế, công tác Tuyên giáo mới xứng đáng là điểm tựa về mặt tinh thần của xã hội và niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân.

Phương Hằng


Ông Doãn Đức Thành, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành:

Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của xã hội khi triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thời gian qua, đó là đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua công tác tuyên truyền vận động, đa số người dân đều thống nhất, đồng thuận với chủ trương xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục xác định công tác tuyên truyền, vận động trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư là công việc hết sức quan trọng góp phần to lớn trong việc giữ vững ổn định chính trị, giúp cho người dân am hiểu và đồng thuận chấp hành tốt việc di dời trong quá trình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tổ chức đối thoại với các hộ dân trong vùng dự án, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng... để dự án triển khai đúng tiến độ.

Ông Đỗ Văn Cang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa:

Không để phát sinh “điểm nóng”

Phát huy vai trò nắm bắt thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn làm tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền. Các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu Ban thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết, tránh xảy ra “điểm nóng”, hạn chế tình trạng tụ tập đông người. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố cũng thường xuyên tuyên truyền chủ trương, mục đích, ý nghĩa và hiệu quả mang lại cho người dân tại địa phương khi các dự án được triển khai hoàn thành đưa vào hoạt động.

Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm không để xảy ra “điểm nóng” ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đó là phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân gắn với thường xuyên nắm bắt thông tin. Chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.            

Võ Tuyên (ghi)


 

.
.
.
.
.